Gustáv Murín

Ukážky z Hlasu kotolne

,,Kým sme vo švungu - osloboďme aj zahraničie!“ (Súrna výzva č. 711 ..., HK 2/89)

,,29.11.1989 - ... Kto si myslí, že keď minulý utorok vyliezol na tribúnu a koncom týždňa pred mikrofón TV štúdia, bude sa môcť po čase skromne vytratiť, kruto sa mýli. Je za ním narastajúci tlak ľudí, ktorí sa chcú čím skôr k čomusi jasne formulovanému pridať. ... A čo už dnes možno vyčítať priúzkemu vedeniu VPN je, že zo Slovenska opäť vzniká apendix, ktorý sa síce dokáže zapáliť, ale operovať ho musia v Prahe.

30.11.1989 - ... Okrem iného začína festival ďakovania, pamätníkov, zaslúžilých, dojatých a veľkých občaniek, potom o čosi skromnejších otcov a matiek, ktorí sú hrdí na svoje deti, hoci ešte včera im iste dohovárali, nech nebláznia.“ (Kútik aktuálnej dystópie, HK 2/89)

,, ,,A pupusz revolúció?" (od nášho balatonského spravodajcu) Pod takýmto názvom vyšiel v lokálnom liberálnom denníku CSIPŐS PIKANTÉRIÁ prvý kritický článok na udalosti v Československu. Autorka v ňom vyjadruje sklamanie z rozporu medzi sľubným názvom revolúcie a faktickým stavom na uliciach. Denník vyslal delegáciu členiek Klubu voľnej lásky na nadviazanie kontaktov s nežnými revolucionármi, došlo však pritom, ako píše autorka, k ,,nechutným scénam". Citujeme: ,,Odmietajú všetko okrem náboženstva a politiky!" (A pupusz revolúció?, HK 3/89)

,,Ing. Peter Uhl sa stal šéfom našej monopolnej spravodajskej siete ČTK. Keďže svoju kariéru začal dezinformáciou o smrti študenta Šmída, môžeme v tomto smere od ČTK teraz čakať mnohé prekvapenia. V súťaži o najväčšieho tlčhubu nežnej revolúcie v súčasnosti vedie o tri konské huby Valter Komárek. V závese za ním na druhom mieste kluše Petr Pithart. Na najzávislejšie periodikum Československa sa vypracovala za krátku dobu Verejnosť. Stala sa hyperstraníckym žľabom nadľudského vedenia nadstraníckej VPN. V súvislosti so snahou zvýšiť jeho periodicitu, nebolo by zlé začať hneď aj nežným premenovaním na ,,Jankov denníček." (Spravodajstvo z domova, HK 7/90)

,,Výzva výboru pre občianske práva a humanitárnu spoluprácu - podľa informácií ČTK došlo k ďalšiemu vážnemu porušeniu ľudských práv na území Československa - pánovi Milošovi Jakešovi a Vasiľovi Biľakovi bolo protiprávne zrušené členstvo v KSČ, oni pritom 40 rokov platili známky a navyše sa počas revolučného obdobia postavili za líniu, ktorú zastávali. Žiadajú preto aby páni Jakeš a Biľak boli opäť uznaní členmi KSČ, ktorými sa určite ešte stále cítia!“ (Výzva, HK 2/89)

,,Kto daruje alibi na 21.8.1968 - 17.11.1989 ?“ (Dementi č.1968, HK 2/89)

Na poslednej strane druhého čísla nájdeme veľký nápis Hľadá sa vodca a návrh tohto inzerátu: ,,Hľadá sa vodca. Bez minulosti, vo veku 40-50 rokov, pokiaľ možno s odborným vzdelaním v ekonómii, sociológii, alebo v práve. Dobrý rečník (bez rečovej vady!), príjemného zovňajšku (nemusí byť práve vlasáč), bez brady (podozrenie z intelektuality), so zmyslom pre humor a ochotou chrliť výstižné slogany, ktoré zľudovejú. Praktik až pragmatik, bez reminiscencií mesiášstva. Mal by mať peknú ženu, ktorá sa vie dobre obliekať, a vnúčatá, na ktoré by sa mohol odvolávať, keď bude treba dojať otcov, matky, babky a dedov, čo je 80% každého národa! Má mať zdravé zuby, kvôli večnému úsmevu.“ (HK 2/89) Autorom je Medzinárodný, teda Gustáv Murín, ktorý si po rokoch všimol istú podobu takto hľadaného vodcu s vtedy ešte neznámym Vladimírom Mečiarom.

,,Už ani deň bez zmeny ústavy!“ (Komuniké č.17/XI, HK 3/89)

,,Nové fajn, organizácie, vznikajte pomalšie, nestačím vstupovať.“
,,Si za nenásilie alebo chceš po papuli?“
,,Vy chcete národ s takou spotrebou piva opiť rožkom?“
(Výlomky prehlásení radových členov predsedníctva, HK 4/90)