Gustáv Murín

Experiment na ľuďoch

Úryvok z knihy "Tak ako bohovia":

Športovci z genetického katalógu


  Olympijské hry v Sydney na rozhraní tisícročí opäť podnietili diskusiu o hraniciach ľudských možností dosahovať rekordné výkony. Faktom je, že honba za rekordmi doviedla športovcov už po hranice fyziologických možností ľudského tela. Krátkodobo ich výkony ešte dokáže nastaviť doping. Módne sú i  kúzla s výmenou okysličenej krvi, ale aj tu sa čoskoro možnosti zlepšenia vyčerpajú. Športovci totiž za túto "forsáž" platia zdravím a neraz aj životom. V dopingovom "úlete" totiž prepália možnosti vlastného tela. Len čo za takúto veľkú cenu posunuté latky rekordov dosiahnu svoje maximum, príde súčasne so sprísnenými anti-dopingovými kontrolami na rad otázka - ako ďalej? To bude chvíľa pre uplatnenie špeciálne geneticky šľachtených atlétov. Nie je pravdepodobné, že by sa veľmi podobali na osobnosti typu futbalistu Pelého alebo boxera Muhammada Aliho, či basketbalistu Jordana. Budú to skôr jednorazové bytosti, trochu podobné Michaelovi Jacksonovi. Ako plastickými operáciami vypreparovaný fantóm. Takmer už umelý - rozhodne vyumelkovaný - človek s infantilnou povahou vedúcou k detinským záľubám v uniformách. S čudnou sexualitou a rodinným životom podľa biznis-plánu jeho manažérov. Neschopný bežnej komunikácie na verejnosti, a preto skrývaný pred svetom nielen rúškou na tvári. U geneticky modelovaných športovcov je veľká pravdepodobnosť, že budú sterilní, s obmedzenou kvalitou života a krátkou perspektívou dožitia. Nemožno však pochybovať, že ich manažérski "tvorcovia" budú spokojní. A čo diváci?