Gustáv Murín

Rádiokatívni! - ukážka z románu, Goiania

Goiania:

V brazílskom meste tohto mena došlo k najväčšiemu priamemu ožiareniu ľudí v dobe mieru. Keď sa úrady konečne spamätali, vyšetrili 112 000 ľudí, z nich bolo 249 ožiarených.

  Začalo to tým, že dvaja nezamestnaní chlapíci objavili na zbúranisku po práve zrušenej klinike zabudnutý žiarič na rakovinové nádory. Živili sa zberom cenného odpadu pre blízku súkromnú zberňu a kovové puzdro toho žiariča vyzeralo veľmi lákavo. Navyše, keď ho rozbili, objavili sa granule vysokorádiokatívneho cézia, ktoré vydávali tajomné modré svetlo. Pochválili sa s tým rodine aj príbuzným. Časť predali do zberu ako vzácny nerast a majiteľ zberne to tiež kde-komu ochotne predvádzal. Žiariaci prášok začal kolovať a niektorí sa ním dokonca natierali, lebo sa blížil karneval.

  Z tých takmer 250 ožiarených, len osem ľudí dostalo naozaj vysoké dávky. Všetci ôsmi dostali špeciálne protiradiačné ošetrenie. Štyria to prežili, lebo dostali dávku od  2,5 do 4,5 Gy. Ďalší štyria - štyridsaťročná žena majiteľa zberne, ich dvaja mladí zamestnanci a šesťročné dievčatko - zasiahnutí dávkami od 4 do 6 Gy, to neprežili.

  Okrem týchto ôsmich ožiarených, boli ešte dvaja chlapíci, čo dostali najvyššie dávky, od 6,2 do 7,1 Gy, žiadne špeciálne ošetrenie a - prežili.

(viac o záhadách rádioaktivity v románe na pokračovanie: http://www.sme.sk/tema/radioaktivni--interaktivny-roman/)