Gustáv Murín

PEN aktivity

Budmerický kaštieľ patrí umeniu – nie privatizérom!


  Budmerický kaštieľ s anglickým parkom je národná kultúrna pamiatka, ktorú dal postaviť v pseudoromantickom slohu v roku 1899 gróf Ján Pálffy. Od roku 1946 slúži slovenským spisovateľom, v roku 1954 poskytol štát tento komplex Literárnemu fondu do trvalého používania ako tvorivo-rekreačné zariadenie s oficiálnym názvom Domov slovenských spisovateľov Budmerice. Poskytuje vhodné podmienky na tvorivé pobyty spisovateľom a básnikom, ale aj prekladateľom umeleckej a odbornej literatúry, novinárom, divadelným tvorcom, scenáristom, hercom, filmárom, rozhlasovým tvorcom, slúži však aj umeleckým fotografom a na vedecké konferencie a semináre. Toto „genius loci“ pomohlo zrodu viacerých významných diel pôvodnej slovenskej aj prekladovej literatúry, televíznych, rozhlasových a filmových scenárov, aj iných diel, ktoré za tie roky ocenili státisíce čitateľov, divákov a poslucháčov. Tvorí tu už niekoľko generácií umelcov, radi sem prichádzajú zahraniční prekladatelia slovenskej tvorby, slovakisti, je to miesto, kde vďaka medzinárodným konferenciám a sympóziám so zahraničnou účasťou stúpa prestíž našej kultúry i krajiny. Dôležité je, že nad prevádzkou tohto zariadenia bdejú samotní tvorcovia vo svojich komisiách a štát ju nemusí priamo financovať.
  Budmerice sa svojou úrovňou zaraďujú medzi podobné zariadenia v takých krajinách ako Fínsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Nemecko a mnohé ďalšie, kde považujú za samozrejmé, že ak inžinier potrebuje na svoju prácu dielňu, maliar ateliér a vedec laboratórium, aj umelci musia mať priestor, kde by v tvorivej samote vytvorili svoje diela. To sú Budmerice.
  V lete minulého roku, krátko po nástupe novej vlády, pristála v blízkosti kaštieľa súkromná helikoptéra, z ktorej vystúpila skupinka známych privatizérov, aby si prišla z blízka obzrieť svoju budúcu korisť. Neskôr poslali fotografa, aby objekt zdokumentoval, zrejme pre potenciálnych záujemcov z podnikateľského prostredia.
  Budmerice sú vo vážnom ohrození, keďže ich prenájom Literárnemu fondu by mal byť v najbližších mesiacoch obnovený – ale tiež nemusí. Rozhodovanie v tejto veci je pre nás netransparentné a môže dopadnúť ako v prípade PKO, keď sa až dodatočne verejnosť dozvedá, o čo prišla.
  Pri vedomí naliehavosti celej veci sa Slovenské centrum PEN v súčinnosti so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry rozhodlo vyzvať svojich členov, kolegiálne umelecké, novinárske a vedecké organizácie i inštitúcie, ako aj širokú umeniu a vede naklonenú verejnosť, aby sa pridala k našej výzve na zachovanie Domova slovenských spisovateľov v Budmericiach a definitívne vyriešenie jeho budúcnosti tak, aby sa už nikdy nemohol stať objektom privatizačných špekulácií! Kultúra je verejná služba národu. Budmerický kaštieľ patrí umeniu – nie privatizérom!

Gustáv Murín, predseda SC PEN
Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
Jaroslav Šoltys, predseda SSPOL
Ján Jamriška, predseda ZDHS
František Palonder, predseda ÚSTT
Peter Kubínyi, predseda SSN
Jozef Leikert, predseda KLF
Štefan Vraštiak, predseda SFZ
Štefan Dlugolinský, predseda  SAN