Gustáv Murín

NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI

Ukážka z knihy 6

Už na vysokej škole si na narodeniny z našetrených peňazí a aj prispením rodičov kúpil gramofón. Mal to byť najnovší model, ale v porovnaní s gramofónmi v nekomunistickom svete už krátko po vyrobení pripomínal veterána. Ale bol náš! Tak si priniesol domov „náš“ gramofón, rozbalil, zložil podľa návodu a hrdo predviedol rodine. Tá hrdosť mu dlho nevydržala. Gramofón sa totiž rozbiehal ako skokan do diaľky. Najskôr otočka DOZADU a potom konečne váhavo aj vpred. Keď to rozhorčene priniesol reklamovať do predajne, vedúci ho vyzval, aby ten úkaz predviedol. A keď sa gramofón naozaj rozbehol na úvod protibežne, vedúci mal práve hlavu zvrátenú do plafóna a tomu plafónu aj oznámil, že žiadnu závadu nevidí. Reklamácia nebola uznaná.

  Ale to je ešte nič proti zažltnutému listu, ktorý ešte dnes naháňa hrôzu nadpisom:

  „Právne predpisy vyplývajúce z užívania bytu.

1.            Prášiť akékoľvek predmety je možné len v pracovných dňoch od 7:00 do 10:00 a od 16:00 do 20:00.

2.            V dňoch pracovného pokoja je prášenie dovolené len od 9:00 do 11:00 s výnimkou štátnych sviatkov, kedy je prášenie zakázané.

3.            Právo na nočný odpočinok je od 22:00 do 6:00 ráno. Počas nočného pokoja možno výťah užívať len vtedy, ak je jeho prevádzka tichá.“

  Zamyslene hodí tieto kedysi tak dôležité výhybky každodenného života Budúcnovčanov do koša. A potom si uvedomí, že dnes už pred obytnými domami nikto nič nepráši. Tento zvyk zanikol aj s právnymi predpismi prášenia...

 

Žádné komentáře