Gustáv Murín

MAFIA NA SLOVENSKU

V žiari reflektorov

V žiari reflektorov

PA070703.JPG

Po prezentácii knihy "Mafia na Slovensku" v Klube novinárov. Zľava Peter Kerlik, zprava Janko Króner.