Gustáv Murín

MAFIA NA SLOVENSKU

Prezentácia knihy Mafia na Slovensku

Prezentácia knihy Mafia na Slovensku

PA070689.JPG

Zľava: Peter Kerlik (Slov. syndikát novinárov), autor, Janko Króner, Táňa Veselá (býv. šéfredaktorka čas. Moment).