Gustáv Murín

MAFIA NA SLOVENSKU

Najpredávanejšie v TESCO

Najpredávanejšie v TESCO

MAF-Slov v TESCO 4.j

V januári 2010 je "Mafia na Slovensku" najpredávanejšou knihou v obchodnej sieti TESCO. "Mafia v Bratislave" je na skvelom piatom mieste.