Gustáv Murín

MAFIA A ČERNÁK

1. miesto v TESCO

1. miesto v TESCO

PA292837.JPG

Na špici predaja - Boss všetých bossov.