Gustáv Murín

Výjazd do Turčianskych Teplíc a na Kremnické gagy

Sála bola plná

Sála bola plná

P8262360.JPG

Kúpeľní hostia ocenili literárne príbehy z ciest.