Gustáv Murín

Stretnutie s nositeľmi Nobelovej ceny

S M.V.Llosom