Gustáv Murín

Stretnutie európskych spisovateľov

Spoločné foto

Spoločné foto

PA230032.JPG

 V Štrasburgu som v októbri 2008 stretol svoje kolegyne a kolegov zo všetkých krajín Európskej Únie + Švajčiarska a Nórska. Moja poviedka bola vybraná ako jedna z najlepších desať na čítanie pred publikom v miestnom Múzeu moderného umenia. Na druhý deň vo veľkom kníhkupectve Kléber sme už čítali všetci. Fotografie sú malou ukážkou tohto pozoruhodne veľkorysého a aj veľkolepého podujatia. Viac môžete vidieť vo filme natočenom v rámci projektu:

http://www.dailymotion.com/CNES/video/x7odn5_fictions-europennees-12_creation