Gustáv Murín

Stretnutie európskych spisovateľov

S pani prekladateľkou

S pani prekladateľkou

PA210001.JPG

S pani Dianou Lemay a jej kolegyňou pred parížskou Operou.