Gustáv Murín

Literárny výjazd do Srbska

Donácia kníh a DVD, Stará Pazova

Donácia kníh a DVD, Stará Pazova

P3050999.JPG

Knihy a DVD prevzal riaditeľ knižnice Dositeja Obradovića, pán Ratko Colaković (druhý zľava).