Gustáv Murín

Literárny výjazd do Srbska

Donácia kníh a DVD, Báčsky Petrovec

Donácia kníh a DVD, Báčsky Petrovec

P3030851.JPG

Knihy a DVD prevzala riaditeľka knižnice, pani Jarmila Stojmirovićová.