Gustáv Murín

Literárny výjazd do Srbska

V dňoch 3. až 7. 3. sme s delegáciou SC PEN (G. Murín, J. Šebesta, V. Jablonický a F. Palonder) absolvovali nasledovný program v rámci projektu "Nesieme vám slovo":

Program delegácie SC PEN v Srbsku

3.3.2010 - Báčsky Petrovec:

Návšteva knižnice „Štefana Homolu“ (+ donácia kníh a DVD), gymnázia „Jána Kollára“ a Miestnej pobočky Matice Slovenskej.

Literárny večer v knižnici „Štefana Homolu“.

4.3.2010 - Nový Sad:

Beseda so študentmi na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (+ donácia kníh).

Návšteva Mestskej knižnice v Novom Sade (+ donácia kníh a DVD).

Návšteva Gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja a prednáška o slovensko-srbskej vzájomnosti.

Vystúpenie na knižnom veľtrhu v Novom Sade.

Literárny večer v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (+ donácia kníh a DVD).

 

5.3.2010 –Stará Pazova:

Literárny večer v knižnici Dositeja Obradovića, Stará Pazova (+ donácia kníh a DVD).

 

6.3.2010 – Belehrad:

Pracovné stretnutie so Srbským PEN Centrom.

Literárny večer v Srbskom PEN Centre.

 

7.3.2010 Kovačica a návrat na Slovensko:

Prehliadka Galérie Babka a rokovanie o možnej spolupráci PEN klubu a Nadácie

„Medzinárodné etno-centrum Babka Kovačica“ na projekte „Slovenské insitné umenie v Srbsku“ a jeho zaradenia do UNESCO - Nehmotné dedičstvo (+ donácia kníh).

 

Donácia kníh a DVD, Báčsky Petrovec

P3030851.JPG

Knihy a DVD prevzala riaditeľka knižnice, pani Jarmila Stojmirovićová.

Donácia kníh a DVD, Nový Sad

P3040946.JPG

Knihy a DVD prevzala riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, pani Milina Sklabinski.

Donácia kníh a DVD, Stará Pazova

P3050999.JPG

Knihy a DVD prevzal riaditeľ knižnice Dositeja Obradovića, pán Ratko Colaković (druhý zľava).