Gustáv Murín

Literárne besedy na Slovensku

Beseda vo Svite I

Beseda vo Svite I

P4220646.JPG

V knižnici vo Svite bolo naozaj plno pozorne počúvajúcich čitateľov - 22. apríla.

Viac na: http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=659&month=4&year=2009