Gustáv Murín

Literárne besedy na Slovensku

Beseda v Smrdákoch I.

Beseda v Smrdákoch I.

Smrdáky - Klub senio

Medzi pozornými poslucháčmi aj čitateľmi.