Gustáv Murín

Literárne besedy na Slovensku

Beseda v Seniorville

Beseda v Seniorville

V Seniorville v Jabl

Seniori ochotne debatovali o všetkom, čo pomáha predĺžiť náš aktívny život.