Gustáv Murín

Literárne besedy na Slovensku

Literárne besedy počas leta:

Najmä na tému dlhovekosť (podľa knihy Návod na dlhovekosť), ale aj mafia (podľa knihy Mafia v Bratislave) som najnovšie besedoval v penzióne pre seniorov, kúpeľoch aj mestskej knižnici - viac na fotografiách, ktoré nájdete nižšie.

 ---

O dlhovekosti na Orave

P7260746.JPG

Téma dlhovekosti zbližuje. Pani Ema Ondrušová si kúpila knihu "Návod na dlhovekosť" a keďže  s manželom trávia už roky leto na Orave, prišli nás navštíviť do Oravskej Lesnej akurát na "hody" (tu sa hovorí "Na Hanu"). Mimoriadne príjemné stretnutie aké si každý autor môže len priať.

Beseda v Piešťanoch I.

V mestskej knižnici

Na besedu o mafii prišli hlavne stredoškoláci, ale aj starší čitatelia.

Beseda v Piešťanoch II.

Piešťany - mestská k

Mali sme si čo povedať. Otázky boli zaujímavé.

Beseda v Smrdákoch II.

V Klube seniorov v S

O dlhovekosti sa dá debatovať aj zábavne.

Beseda v Smrdákoch I.

Smrdáky - Klub senio

Medzi pozornými poslucháčmi aj čitateľmi.

Beseda v Seniorville

V Seniorville v Jabl

Seniori ochotne debatovali o všetkom, čo pomáha predĺžiť náš aktívny život.

Beseda v Ružomberku

P4230658.JPG

Besede v Mestskej knižnici v Ružomberku dominovala celá rodina mojich verných čitateľov, rodina Borovských s pani riaditeľkou - 23. apríla.

Beseda vo Svite II

P4220650.JPG

Po besede autogramiáda práve zakúpených kníh autora, čo môže byť väčším uznaním?

Beseda vo Svite I

P4220646.JPG

V knižnici vo Svite bolo naozaj plno pozorne počúvajúcich čitateľov - 22. apríla.

Viac na: http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=659&month=4&year=2009

Beseda v Sklených Tepliciach

P4180617.JPG

S čitateľkami v príjemnom prostredí Kursalónu v Sklených Tepliciach - 21. apríla.