Gustáv Murín

DUALÓG česko-slovenský

Dualóg je na svete

Dualóg je na svete

Dualog ©Foto Peter P

Zľava: prozaik Ladislav Ballek, básnik a ilustrátor Mirek Huptych, vydavateľ Vladimír Skalský, spisovateľ Gustáv Murín a RNDr. Michal Ryšavý z Veľvyslanectva ČR na Slovensku.