Gustáv Murín

Doplnok k článku o Ukrajine II

  Odstredivé sily týchto menších útvarov dávajú o sebe vedieť naozaj razantne už desaťročia.  Na Korzike od 70-tych rokov minulého storočia počuť výbuchy bômb a tiež rakiet odpálených separatistami z idúcich áut. Na ich konte je aj zdemolovanie bordeauxskej radnice, pôvodného sídla súdobého francúzskeho premiéra Juppého, ktorý vyhlásil, že Korzika ostane navždy francúzskou.
   Sicília sa pokúšala osamostatniť už na konci druhej svetovej vojny a to pripojením k Spojeným štátom. Dodnes tam však môžeme vidieť nápisy “Nezávislá Sicília” so symbolom ženskej hlavy s tromi nohami a podpisom F.N.S.. Na druhej strane Talianska pôsobí silná Severná liga s myšlienkou oddelenia od zaostalého a mafiánskymi praktikami zaťaženého juhu krajiny.
  Katalánsko bojuje za samostatnosť politickými cestami a úspešne. V Baskicku z času načas prepukne násilie organizované povestnou teroristickou organizáciou ETA. V roku 1977 sa pokúsila o samostatnosť Kanárskych ostrovov teroristická skupina pod vedením Antonia Cabilla