Gustáv Murín

Doplnok k čl. Nižšie platy žien

Reaguji na Vaši výzvu v článku a hlásím se jako žena, které byla prokazatelně přiřčena nižší mzda jak muži. A divte se: Ten chlap je stejný ročník jako já, srovnatelné vzdělání, praxe v trochu jiném oboru, než je tady potřeba, a byl mě přidělen jako podřízený!!!!
Když jsem zjistila, že mám odpovídat za výsledky práce nedouka, kterého jsem měla zaškolovat, předávat mu své (pracně nabyté) know how "za pusu", zaprotestovala jsem dostatečně hlasitě, aby došlo k nápravě. Kdybych však mlčela (což většina žen udělá), nikdo by se nad něčím takovým ani nepozastavil!
Jináč, co se týče Vašich názorů na feministky, souhlasím, dokonce mnohdy souhlasím i s tím, že ženy berou méně proto, že prostě odvádí nižší výkon. To ale nikoho neopravňuje ke zevšeobecňování - ani ty feministky a už vůbec ne zaměstnavatele při určování platu.
S pozdravem B. Tesařová
K tomu netreba nič dodávať.