Gustáv Murín

Doplnok k čl. Kumpáni pána Sulíka

Sulík chce viesť štát ako firmu, ale do firmy si nikto neberie nemluvňatá, starcov, invalidov, asociálov...

JUDr. Emília Kršíková

Za šťastie v tomto nešťastí považujem to, že tzv. vládny návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti ....(teda o tzv. superhrubej mzde) bol dnes stiahnutý z programu rokovania Národnej rady. No ak by SaS súhlasila s Eurovalom, je možné, že by tento zákon, zlý nielen z vecného, ale aj z legislatívno-technického hľadiska, NR SR schválila, napriek vážnym výhradám aj niektorých príslušníkov vládnej koalície

Pozorne prečítaj a pošli to ďalej - aj s prílohami – článkami z novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí.

Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkov ho scenára. Ďalšími krokmi majú byť:
Ø Platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú
učtáreň zamestnávateľa.
Ø Zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:
• neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva;
• následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej
poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné
vyplácanie dôchodkov.
• Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal
dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to
nemala
- ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne
štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík
vymyslený ďalší krok:
Ø Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému
sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne
zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší "geniálny"
krok:
Ø Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR - bez ohľadu na výšku
príjmov- tzv. "odvodový bonus" , čo je v podstate štátna sociálna
dávka v sume 113 eur!
Ø Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne
sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské
dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj
všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, invalidné, sirotské a vdovské
dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.).
Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to
netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok
finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho
dôchodky vyplácať.
(Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som
vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť
sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi,
chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už o nie je jeho
problém, že si mali šetriť po celý život).
Ø Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať
ľudí, aby sa komerčne poistili - budú im spievať ľúbivé šlágre o
švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o
dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No
"blbý a dôverčivý" národ im na to zaiste naletí.
Ø V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia
znamenať • Zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými
poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať
komerčné zdravotné poistenia – v skutočnosti už aj sú komerčnými
poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi – t. j. s
tým, čo im každý mesiac odvádzame).
• Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
prežiť, enormné zadlženie , a teda ich okamžitú exekúciu a predaj do
súkromných rúk – opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa ja
pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti – aby sa
otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).
• Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva
hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku
zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej
zdravotnej starostlivosti.
Ø Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné
komerčné zdravotné poistenie - ale POZOR: poistia výlučne mladých a
zdravých ľudí - ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec
nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú
sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu,
pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí - bude mať
svoje vnútorné dokumenty po limitoch úhrad.

POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom
nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a odobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia "nelukratívne" oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť!

Ø Suma sumárum: len naozaj bohatí - miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky - pôjdu za svoje peniaze do
Švajčiarska.
Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.
Priatelia, skúste si položiť otázky:
• Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania?
A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré – ako predpovedajú odborníci – budú najmenej 20 rokov permanentné?
• Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky?
Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko miliónov korún?
• Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej a nižšej vyššej vrstvy??

S pozdravom

JUDr. Emília Kršíková

! Nezabudni pozrieť video na tejto stránke:
http://www.ta3.com/clanok/1564/diskusia-dane-a-odvody.html