Gustáv Murín

Doplnok k čl. Gorila a banány

Cit. z článku Ivan Barri "Čo sa stalo s fondom VÚB Kupón ", časopis Investor, 21. 6. 2001:

Členovia predstavenstva VÚB Kupónu a jeho nástupcov v čase od „transformácií“ podnes:
28. 8. 1996 - 22. 7. 2997    Ľuboš Ševčík, Marián Zajko, Ľuboš Lipka, Ernest Osuský, Peter
                                                Adamec
23.7.1997 - 9.10.1997    Marek Dospiva, Zoroslav Kollár, Jaroslav Haščák
10.10.1997- 16.3.1999    Vladimír Micaj, Marek Dospiva, Juraj Tomášek
17.3.1999 - 30.5.1999    Juraj Herko, Jaroslav Haščák, Marek Dospiva
31.5.1999 - doteraz:    Ľubomír Chabada, Štefan Torma, Jozef Prikryl (do 6.9.2000), Peter 
                                       Fojtík (od 7.9.2000)