Gustáv Murín

Doplnok k čl. Gorila a spisovatelia II

Slovenské PEN centrum pôsobí 23 rokov, z toho posledných 12 rokov bolo v znamení výnimočných aktivít ocenených doma aj v zahraničí.
  Tento rok bude sláviť 10. výročie Celosvetovej PEN knižnice, ktorá je unikátnou zbierkou kníh autorov z 53 krajín v ich rodnom jazyku pre účely štúdia cudzích jazykov a literatúry.
   SC PEN sa vytrvalo venuje deťom od organizovania vianočných programov umeleckých osobností pre talentované deti až po besedy a tvorivé dielne na školách.
  Len za posledné dva roky vycestovali členovia PEN klubu do 32 miest i mestečiek po celom Slovensku za stovkami vďačných čitateľov.
  Ako jediní založili tradíciu výjazdov za krajanmi do Srbska, Chorvátska, Maďarska a Kanady, ktorým vďaka spolupráci so slovenskými kultúrnymi inštitúciami (LIC, NOC, Filmový ústav  a i.) a vydavateľstvami (Marenčin PT, Perfekt, Mladé Letá, vyd. Matice slovenskej a i.) priviezli už viac ako 2 000 kníh, časopisov a 450 CD i DVD so slovenskou súčasnou tvorbou.
  Len za roky 2010-2011 zrealizovali v rámci 16 projektov 107 vystúpení pre viac ako 5 180 dospelých i detských čitateľov doma i vo svete.
  Počet navštívených miest a obcí: 74 (z toho 22 v zahraničí).
  Spolupracujúce organizácie (školy, knižnice, kníhkupectvá, obecné, miestne a mestské úrady, vydavateľstvá, Veľvyslanectvá doma i v zahraničí): 122.
  Spolupracujúce PEN Centrá: 45.
  Do krajanských knižníc rozdali za dva roky takmer 1000 kníh, časopisov a 240 CD i DVD a naopak získali pre Celosvetovú PEN knižnicu viac ako 730 kníh z 36 krajín.
  Na cestách za čitateľmi a PEN kolegami absolvovali spolu aj individuálne: 61 129 km.
  Z toho v zahraničí: 42 803 km.
  Členovia SC PEN reprezentovali len za dva roky slovenskú literatúru v desiatich krajinách – Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko, Srbsko a Turecko.
  Pri tom všetkom je SC PEN najmenej početnou reálne fungujúcu spisovateľskou organizáciou na Slovensku.