Gustáv Murín

Dopl. k čl. Artfilmfest

Spisovatelia stále bojujú o budovu
Situácia okolo Domu spisovateľov má nový rozmer

Alexander GOCZ, SNN, máj 2014

Cit.: "...Situácia sa vyhrotila v lete 2012, keď zástupcovia dvoch spisovateľských subjektov, teda SSS a AOSS – Pavol Janík a Braňo Hochel – podpísali s firmou Arthur DS zmluvu o prenájme Domu spisovateľov. Neštandardné bolo však to, že zmluva znela na desať rokov s opciou na ďalších dvadsaťdva rokov, čo sa prakticky rovnalo predaju budovy. Ešte neštandardnejšie však bolo to, že sa členská základňa o zmluve dozvedela, až keď bolo po všetkom. Zdvihla sa vlna odporu najmä zo strany Slovenského centra PEN a z členskej základne SSS. V prípade Spolku slovenských spisovateľov to napokon vyústilo na členskom zhromaždení k odvolaniu starého vedenia a k voľbe nového, ktoré sa zaviazalo hľadať východiská, ako budovu pre spisovateľov zachrániť. Začali sa právne analýzy a hľadanie spôsobu, ako pôvodnú, pre spisovateľov krajne nevýhodnú zmluvu zrušiť. Medzitým sa predsedom AOSS stal Ľubomír Belák. Ten dostal od zástupcov jednotlivých spisovateľských organizácii združených v AOSS mandát budovu, teda jej polovicu, predať. Podľa zákona ponúklo AOSS budovu na predaj najprv MK SR, ktoré však pre údajný nedostatok finančných prostriedkov na kúpu nereflektovalo. Vzápätí 29. apríla 2014 AOSS podpísalo kúpnopredajnú zmluvu s už spomínanou eseročkou Arthur DS a následne boli zmeny zanesené 5. mája do katastra nehnuteľností. Čudné na celej veci je to, že napriek úsiliu SSS využiť svoje predkupné právo na polovicu budovy, ktorej sú spoluvlastníci, AOSS na ich snahy nereagovala. Ešte čudnejší je však fakt, že práve 29. apríla, teda hneď po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy s AOSS, firma Arthur DS založila svoje aktíva a pasíva firme VP Epsilon, s. r. o. Vyzerá to tak, že Dom spisovateľov na Laurinskej ulici mení (spolu) majiteľa vo veľmi rýchlom tempe, pričom sa objavili informácie, že posledne menovaná firma má blízko k istej silnej finančnej skupine..."