Gustáv Murín

Doplnky k článkom na blogoch

Ktosi na Ministerstve kultúry sa baví na náš účet:

http://gumurin.blog.pravda.sk/2011/04/15/ministerstvo-kultury-zavadza/