Gustáv Murín

T.V., rozhlas a divadlo

Televízia:
* autor televíznej hry Nežiaduci (1999)
* samostatná T.V. relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie “Kto príde po nás, ak nie potopa”
   (21 častí + záverečná beseda na živo, 52 repríz, 1995, 1996)
*  samostatná rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)
* účinkovanie a autorský podiel na T.V. reláciách: TKM, Litera, Dialóg, Obscéna, Kultúrna
   revue a iné
* moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií: Matematika prevážne vážne, Kľúčovou
   dierkou, Cviker/Playboy, Téma, Myslím teda som – žena, Zelená šanca… 
* T.V.  blogy na TV Bratislava (od r. 2009-2015)
* 12-dielny seriál TV dokumentov „Mafiáni“ (RTVS, 2015; vysielané: marec – jún 2016)
* 1 DVD v ko-produkcii Tablet.TV
 
 
Vystupoval tiež v T.V. reláciách:
  STV = TKM, Litera, Dialóg, Raňajky STV, Dobré ráno Slovensko, Spravodajstvo, Ľudia na
              jednotku... 
  Markíza = Milénium, Teleráno, Smotánka
  + TA3, TV-JOJ, TVA, VTV…
           
 
Rozhlas:
* samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 
* pravidelná relácia o vede v SRo, Premeny (2000-2004)
* relácia o vede Laboratórium, SRo (2010)
* poviedky, fejtóny a glosy pre rozhlas v Bratislave, Košiciach, Prahe a Ostrave 
* autor rozhlasových hier Niečo navyše (1988, ocenené), Causa da Vinci (1989), Ochrancovia (1991), Čím chceš byť v roku 2004? (1991), Osudy ako kamene (1992), Kolotoč (1997), Iba česť dáva zmysel osudu (1998), Na konci s druhým dychom, Bar Nebeskej pohody, Koncoročné prekvapenia, Keď slnko vychádza a Čo mám robiť?
* autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995); Majú chlapi rodiť? (1996) a diskusie 
   Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia (1996) 
 
 
Divadlo a film:
* propagácia a spoluprodukcia študentských divadelných programov Fujarová show, Rýchlokurz
   geniality a i.
*  autor a účinkujúci divadelného kabaretu Výpredaj (1983),
* autor divadelnej feérie Jánošík-land
*  autor a hlavný účinkujúci krátkeho filmu Vyrástol z prostého ľudu (uvedené v Karlových Varoch na
   CILECT, 1983) 
 
KNIHY:
Debutoval v roku 1989 v češtine, na Slovensku bola kniha zakázaná. Doteraz vydal 48 kníh (z toho 7 v češtine, 2x anglicky, po jednej vo francúzštine, v hindí, chorvátsky, bulharsky, srbsky a maďarsky). Celkove sa predalo viac než 180 000 výtlačkov všetkých kníh autora. Vydal tiež 32 E-kníh, 9 audio-kníh, 7 DVD a 2 knihy v Braillovom písme. Až 303 textov autora bolo preložených do 50 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 81 mestách Slovenska a 29 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
  Texty na nete: http://gustavmurin.webgarden.cz,
                          http://muringustav.blogspot.com, http://tulacky.blogspot.com,
                          http://muringustav-multilingua.blogspot.com, http://tulacky.net
  Viac info v celosvetových aj domácich encyklopédiách a na internetových stránkach: artistswithoutfrontiers.com, litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com, amazon.fr a iné.