Gustáv Murín

Publicistika

Od roku 1978 časopisecky publikovaných viac ako 1200 článkov z kultúry, ochrany životného prostredia a rozhovory vo viac ako 50-tich periodikách ako napr.:


denníky -

  Smena, Práca, Večerník, Národná Obroda, Koridor (seriál), SME, Pravda, Nový  Čas...


týždenníky -  

  Nové slovo, Technické noviny, Echo (seriál), Extra S (seriál), Literárny týždenník, Kultúrny život, Knižná revue, Moment (2xseriál), Magazín Národnej Obrody (seriál), M-Report, Plus 7 dní, Nový ČASopis (seriál), ČAS, Slobodný Piatok (seriál), Výber, Slovenka, Život, Pravda (sob. príloha - seriál), Domino Fórum, Týždeň, Trend...

dvojtýždenníky - Film a divadlo (seriál)...

mesačníky -  

  Elektrón, Eva, Gama magazín (seriál), Kormorán, Dotyky, Playboy, Kankán, Duel, Pulsus, Javisko, Rodina, Slovenské pohľady, RAK, Romboid, Ženský magazín (seriál), Žena (seriál), Fantázia (seriál), Formula Excellent, What´s on (seriál), Rebecca (seriál)...
zahraničné - Lidové noviny (Praha), Mladý svět (Praha), Lettre Internationale (Záhreb), Vijenac (Záhreb), Tvar (Praha), Vesmír (Praha), Slovenské dotyky (Praha)...

internetové -

  E-politika.eu, Česká média, Neviditelný pes, Britské listy, JeToTak.sk, 
  Webnoviny/Hydepark...

Autor case-study "Slovak Revolving Investment Fund" pre Harvard University, USA (1994).

* zakladateľ prvého porevolučného samizdatu Hlas kotolne (1989-1992) 

* slovenský editor časopisu PLAYBOY (1994)