Gustáv Murín

Prehľad literárnych recenzií

Kulihová, L.: Koniec krstných otcov na Slovensku? (Gustáv Murín: Mafia na Slovensku. Osudy bossov Černákovej éry). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 23.

Matejov, R.: Pekne pozývam (Gustáv Murín: Návod na manželstvo). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 4.

Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

Svetoň, Ľ.: Gustáv Murín: Čas rýchleho účtovania (Gustáv Murín: Mafia v Bratislave. 1989 – 1999 Dekáda zločinu a trestu). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 26.

Schuster, M.: Príručka: Kým nie je neskoro! (Gustáv Murín: Všetko je inak). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 14 – 15.

Šrank, J.: O sebareferenčnosti jedného názvu (Gustáv Murín: Všetko je inak). In: RAK, 12, 2007, č. 11.

Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

Gális, V.: Gustáv Murín. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

Matejov, R.: Aj sex má svoje ale (Gustáv Murín: Abeceda sexu a erotiky). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 18.

Baláž, I.: Po kúskoch podávaná prítomnosť a budúcnosť (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Slovenské pohľady, 4+119, 2003, č. 11.

Bábiková, M.: Gustáv Murín: Tak ako bohovia. In: Knižná revue, 12, 2002, č. 2.

Baranová, B.: Búranie mýtov v diele Gustáva Murína (Diplomová práca). Bratislava: PdF UK 2002.

Drastich, M.: Možnosť prehodnocovať svoje názory (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 22.

Hablák, A.: Tak ako bohovia? (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 8.

Bžoch, J.: Zo zápisníka kritika. Bratislava: Kalligram 2001.

Mikula, V.: 5 x 5 a iné kritiky. Levice: L. C. A. 2000.

Darovec, P.: Čosi o odvahe (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: RAK, 4, 1999, č. 3.

Moravčík, Š., Murín, G.: Prečo padajú lietadlá, alebo, Na slovíčko s Gustom Murínom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 9.

Bodacz, B.: Čosi o Murínovi (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 50.

Bodacz, B.: Hrdina našich čias, alebo, Niekoľko poznámok k Murínovi (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 12.

Čúzy, L.: Čo si o tom myslia zvieratá? (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 12.

Čúzy, L.: Tvoriť, nie zaznamenávať (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 27.

Ferko, M.: Priprudké obzretie (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 27.

Kasarda, M.: Skutočná absurdnosť (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: RAK, 3, 1998, č. 3.

Matejov, R.: Gustáv Murín: Ako sa máš. In: Knižná revue, 8, 1998, č. 12.

Opoldusová, J., Murín, G.: Mýtus je možno kľúčové slovo k mojej tvorbe (Rozhovor). In: Knižná revue, 8, 1998, č. 20.

Bodacz, B.: O koňovi a dreve. In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 11.

Háber, S., Murín, G.: Tisíc malých smrtí autora (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 18.

Šikula, B.: Nevstúpiš do tej istej rieky? In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 11.

Kazimír, Ľ., Murín, G.: Kde nastáva opis pohlavného aktu, končí literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, 5, 1995, č. 1.

Sulík, I.: Sexuálna energia nadovšetko! (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Slovenské pohľady, 4+111, 1995, č. 5.

Bodacz, B.: Sme rukojemníkmi sexu? (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Pravda, zv. 4 (75), 2. 12. 1994, č. 279.

Ivaničková, M.: Premýšľanie na dlhé vzdialenosti (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 3.

Janík, P.: Sex naozaj nie je všetko... (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 22.

Balák, Š.: Pútavé eseje (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Romboid, 28, 1993, č. 7.

Špaček, J.: Eseje o výhľadoch (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 24.

M. Z.: Vo vreckovom vydaní (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 10.

Krnová, K.: ... mohlo to byť aj horšie (Gustáv Murín: Leto praje milencom). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 4.

Špaček, J.: Okľukou do prózy (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

Čúzy, L.: Slovenský variant sci-fi (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 27.

Fulmek, A., Murín, G.: Nebezpečný cintorín (Rozhovor). In. Smena, zv. 43, 18. 4. 1990, č. 91.

Maderová-Ruttkayová, I.: Dvakrát sci-fi na spôsob undergroundu (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Dotyky, 2, 1990, č. 10.

Brčák, M.: Rozprávka krátka, kritická, bola raz jedna (Gustáv Murín: Případ pohřbeného hřbitova). In: Dotyky, 1, 1989, č. 10.

Fulmek, A.: Murínov prípad v češtine (Gustáv Murín: Případ pohřbeného hřbitova). In: Smena, zv. 42, 23. 11. 1989, č. 276.

Dušek, D.: Nad poviedkou Gustáva Murína nahlas rozmýšľa Dušan Dušek. In: Romboid, 22, 1987, č. 7.

Kotian, R.: Gustáv Murín: Kolotoč. In: Romboid, 20, 1985, č. 7.