Gustáv Murín

Ďaľšie literárne aktivity

ĎALEJ PUBLIKOVAL:

špeciálne publikácie:   

* Audio-nahrávka  NÁVRATY ZO SVETLA (180 min.),Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča, 1991
* Gustáv Murín in Translation, PEEM, Bratislava, 2004 (výber prekladov).
* román "Pokus o lásku", 24 častí v denníku PRAVDA (aug. 2007, cca. 120 000 výtl.)

Výtlačky mojich kníh sú k dispozícii v zahraničí:
British Library, Cambridge University Library, Cleveland Public Library, Columbia University, Czech and Slovak Museum and Library in Cedar Rapids, Library of Congress (2x), Indiana University, International Museum Samarkand (2x), Int. Writing Program Library - Univ. of Iowa, Harvard University (4x), Památník národního písemnictví v Prahe (2x), New York Public Library (4x), Northwestern University (2x), School of Slavic and East European Studies (London), Budapešť + Sarvaš, The Research Library of South Bohemia (2x), University of Iowa (4x), UCLA, University of Oklahoma (2x), University of Pittsburgh (2x), University of Toronto, University of Washington, Library of Armenanian Writers Union in Erevan, Slovenský inštitút v Budapešti, Slovenský inštitút vo Varšave, Internationella Biblioteket Stockholm, Czech Cultural Institute Stockholm, PEN Cyprus Library, Ottawa University, Oslo University, INALCO - Paríž, Slovenský inštitút v Paríži, Maison des Langues Vivantes á Bruxelles...

+ knižnice v Čechách: Praha, Brno, Český Krumlov, Děčín, Havířov, Hustopeče, Jindřichův Hradec, Hranice, Klatovy, Kroměříž, Mělník, Moravská Třebová, Most, Ledeč, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Lomnice nad Lužnicí, Olomouc, Opava, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Říčany, Rokycany, Svitavy, Třeboň, Varnsdorf + 14 ďalších

Poviedky a eseje od roku 1979 publikujem:


časopisecky - Nové slovo mladých, Smena na nedeľu, Svoboda, Romboid, Dotyky, Kmen, Kulturní rozvoj, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Duel, Slovenské Dotyky, Národná Obroda, Pravda, Slovenka a iné...


v zborníkoch - Májové halúzky (Slov. spis., 1981), Oheň-III. (vyd. Profil, Ostrava, 1981), Na večeru budú štvorlístky (Slov. spis., 1984), Doska na kolesách (Mladé Letá, 1985), Vrstevnice (Prešov, 1986), Cesty 2 (Prešov, 1987), Kruh (Slov.spis., 1987), Správy z iných svetov (sci-fi, Smena, 1988), Zem potrebuje hrdinov (sci-fi, Vých. vyd., 1990), Výber sci-fi poviedok českých a slovenských autorov (Moloď, Ukrajina, 1988), Central Europe - Now! (Archa, Slovensko, 1995), Between (Ilieni, Rumunsko, 1995), Krutohlav (1995), Autumn Leaves (USA, 1996), Zlodejky mesta Bratislavy (vyd. Mat. slovenskej, 2001), Média jako překážka v komunikaci (2003, ČR), Dialog vědy s uměním (2002, 2003; ČR), Velké literatury malých národů (2003, ČR), Umění jako komunikační jazyk (2005, ČR), Poletíme za dúhou (vyd. Perfekt, 2005), Je súčasná slovenská kutúra (literatúra) v úpadku? (AOSS, 2005), Próza (Cyprus, 2006), Podium literatur (2006)...


v lit. revue - 100 words (USA, 1995 a 1998), River Oak Review (1996), Student Short Story International No. 62 (USA, 1996), Short Story International No. 115 (USA, 1997), Slovak Literary Review (1997), Euphorion (Rumunsko,1997), ArtPanorama (Rumunsko,1998), Diwan (2004), Podium literatur (2006)... 

                                 
Umiestnenia a ocenenia v literárnych súťažiach:

Jašíkova Turzovka, Akademický Prešov, Generace - Ostrava, Novojičínský literární květen a Wolkrova Polianka v rokoch 1979-82. Účasť umeleckým dokumentom na filmovom festivale CILECT (Karlovy Vary, 1983), víťaz federálnej súťaže o najlepšiu novelu (Praha, 1986), zvláštna cena za rozhlasovú hru (Bratislava, 1988), najlepšia esej roka Slov. pohľadov (1996), Cena E.E.Kischa za knihu "A stanete se bohy" (2003), Cena detskej poroty čas. Fifík za poviedku (2005), 3. miesto v stredo-európskej novinárskej súťaži CEE Award (2006)...

Ďalšia literárna činnosť:


* čítania, prednášky a besedy na Slovensku:
  Bardejov - 2006
  B. Bystrica - 2003, 2007
  Čadca - Jašíkova Turzovka 1980, výr. Jaš. Turz. 1998, 2002x2, Jaš. Kysuce 2006x2
  D. Kubín - 2002, 2003x2
  Humenné - 2003
  Kežmarok - 2002, 2008
  Košice - 2002, 2008
  Levice - 2004
  Lučenec - 2002
  Martin - 1989, 2002
  Medzilaborce - 2003
  Michalovce - 2003, 2008
  Námestovo - 2002
  Nitra  - 2002, 2007x2
  Nové Zámky - 2000, 2003
  Poprad - 2002
  Prešov - 2002
  Sobrance - 2008
  Trebišov - 2003
  Trnava - 2003
  Tvrdošín - 2002
  Žilina - 2001x2, 2002x2
 
* lit. prezentácie v zahraničí:

1994 - Praha; 1995 - Záhreb (Chorvátsko), Ilieni (Rumunsko), Iowa City (USA), Norfolk (USA); 1996 - Záhreb (Chorvátsko), Praha, Likani (Gruzínsko); 1997 - Plzeň; 1998 - Oklahoma University (Norman, USA), ART/OMI (Ledig House, USA); 1999 -  Praha (pri krste knihy Sex kontra kultura), Praha (Klub 8-ka); 2000 - New Delhi (India, Authors Guild of India); 2002 - Buchlovice, Praha (Svět knihy + Klub Černá labuť), Lavigny (Švajčiarsko); 2003 - Buchlovice, Litoměřice, Varšava, Jerevan, Viedeň, Praha, Budapešť, Mexico City, Štokholm; 2004 - Buchlovice, Ottawa, Litoměřice, Tromso, Paríž; 2005 - Olomouc (knižný veľtrh LIBRI), Litoměřice; 2006 - Paríž (knižný veľtrh), Bled (Slovinsko), Litoměřice, Belehrad (Srbsko), Cognac; 2007 - Prague (Czech Republic), Sičevo - Niš - Bela Palanka (Srbsko)...


* prednášky a besedy v zahraničí:

1995 - Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies a 2x pre South East Junior High School, USA), Cedar Rapids (pre Hamilton College, USA), Norfolk (pre Old Dominion University a Art School, USA); 1996 - Záhreb (Chorvátsky PEN-klub), Ljubljana (Slovinský PEN-klub), Praha (Český PEN-klub); 1999 - Praha (Slov. Inšt.); 2000 - New Delhi (J. Nehru Univ., School of Int. Stud., India), Kathmandu (Tribhuvan Univ., Nepál), Praha (PEN-klub), Praha (Slov. inšt.); 2001 - Univ. of Oklahoma (Norman, USA), Praha (Slov. inšt.); 2002 - 3xČeské Budějovice (Dni slovenskej kultúry, Dialóg vedy a umenia, Townshend Int. School), Litoměřice, Ohrid (Macedónsko), 2xUniv. of Iowa + Northwestern University (USA); 2003 - Litoměřice, Čes. Budějovice, Helsinky, Jerevan, Praha, Sarvaš (Maď.), Mexico City; 2004 - 3xPraha (PEN konf., Archa, krst knihy), Nicosia, 2xOttawa + Toronto, Tállya (Maďarsko), Litoměřice, Sarvaš, Čes. Budějovice, Oslo, Paríž; 2005 - Olomouc (konf. na OU), Litoměřice; 2006 - Bled (Slovinsko), Litoměřice, Viedeň, Ljubljana (kniž. veľtrh)... 

* účasť na knižných veľtrhoch a literárnych festivaloch:
   Bibliotéka, Bratislava - 1998
   Svět knihy, Praha - 1999
   Svět knihy, Praha - 2002
   Bibliotéka, Bratislava - 2003
   International Writers Festival, Ottawa - 2004
   LIBRI, Olomouc - 2005
   Salon du Livre, Paríž - 2006
   Salon de la Littérature Européenne de Cognac - 2006
   Knižni sejem, Ljubljana - 2006
   Bibliotékax2, Bratislava - 2007

* editor almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy "Central Europe-Now!", 1995,
   Slovensko/PEN-Archa 

Spisovateľské pobyty v zahraničí:
Trojmesačný pobyt na "International Writing Program" v Iowa City (USA, 1995).
Šesťmesačný projekt "Creative Reporting Facing the Challenge of the 21st Century" pod vedením Ryszarda Kapuścińského (Poľsko, 1997 - 1998).
Dvojmesačný spisovateľský pobyt v  Ledig House  (USA, 1998).
Nezávislé štipendium ArtsLink, realizované na University of Oklahoma (USA, 2001).
Spisovateľský pobyt v Chateau de Lavigny  + cestovné štipendium Pro Helvetia (Švajčiarsko, 2002).
Spisovateľský pobyt v Sičevu/Niš (Srbsko, 2007).


Uvedený v encyklopédiách: Kto je kto v č.s. sci-fi (1994,1999), Roland Retro (1996), Who´s who in the world (Marquis, USA, od 1997...), Who´s who in science and engineering (Marquis, USA, od 1998...), Who´s who in medicine and healthcare (Marquis, USA, 1998 - 2000), Dictionary of international biography (Cambridge, Great Britain, od 1998),  People of the 20th Century (Cambridge, Great Britain, 1998, 1999), International who´s who of contemporary achievement (American Biographical Institute, 1998, 2001, 2003), Kto je kto v botanike na Slovensku (SAV, 1998), Literárny kalendár (vyd. SSS, 1999), Internetová encyklopédia slovenských autorov (Format, 1999), Slovník slovenských spisovateľov (Libri, Praha, 1999), Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (Slov. nár. knižnica, 2001), Slovenská fantastika do roku 2000 (Národné osvetové centrum, 2001), Malý slovník slovenských spisovateľov (Knižné centrum, 2002), Album der Slowakischen Schriftsteller (Centre for Information on Literature, 2002), International Directory of Distinguished Leadership (American Biographical Inst., 2003), Album of Slovak Writers (Centre for Information on Literature, 2003), Who is Who v Slovenskej republike (Zug Verlag, 2004), 2000 Europeans in 21st Century (Cambridge, 2004), International Who's Who of Authors and Writers 2004 (Routledge, U.K., 2007), Dejiny slovenskej literatúry III (2004), The International Who's Who (Routledge, U.K., 2007)...
+ na web-stránkach: artistswithoutfrontiers.com; litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com, amazon.com a i.

Monografia o diele:  B. Baranová - Búranie mýtov v diele Gustáva Murína, dipl. práca, FiF UK, 2002.