Gustáv Murín

Biografia

CURRICULUM VITAE

 

Meno a priezvisko: Gustáv Murín (nar. 9.4.1959 v Bratislave)
E-mail: gustav
murin@yahoo.com, gmurin@fns.uniba.sk
Blog: http://gumurin.blog.pravda.sk, http://gustavmurin.blog.sme.sk
Web:
http://gustavmurin.webgarden.cz, http://muringustav.blogspot.com, http://tulacky.blogspot.com,
          http://muringustav-multilingua.blogspot.com, http://tulacky.net
Vedec. prac.: Katedra botaniky UK, Bratislava; stupeň odbornosti: RNDr., Ph.D.
Mediálne projekty: Národné centrum popularizácie vedy a techniky, Bratislava (2010 – 2012)
Pedag. čin. o médiách: Autor case-study „Slovak Revolving Investment Fund” pre Harvard University, USA
                                    (1994), Field Study Evaluator (Antioch University, 1999), Bologna Process National
                                      expert pre CHEPS, University of Twente, the Netherlands (2009), Univerzita sv. Cyrila a
                                      Metoda, Trnava (výučba masmediálnej kom. a i. 2010 – 2012), FiF UK (ext. pred. na
                                   Kat. žurn. 2016, 2017), oponentský posudok k absolv. TV dok. (VŠMU, 2017).
 
Monografie: Murín, G., Mičieta, K. 2001. The storage effect: An universal method of enhancing DNA’s repair 
                         system, Biologia Vol.56/Suppl.10, 88pp.
                     Murín, G., Mičieta, K. 2017. The Rejuvenation by means of the Storage Effect: An Universal
                        Method. LAP LAMBERT Academic Publishing, 168 pp.
 
Literárna činnosť:
Poviedky a eseje od roku 1979 publikoval:
Časopisecky na Slovensku a Čechách Nové slovo mladých, Smena na nedeľu, Svoboda, Romboid, Dotyky, Kmen, Kulturní rozvoj, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Duel, Slovenské Dotyky, Národná Obroda, Pravda, Slovenka, Slovo a iné…
v zborníkoch na Slovensku Májové halúzky (Slov. spis., 1981), Oheň-III. (vyd. Profil, Ostrava, 1981), Na večeru budú štvorlístky (Slov. spis., 1984), Doska na kolesách (Mladé Letá, 1985), Vrstevnice (Prešov, 1986), Cesty 2 (Prešov, 1987), Kruh (Slov.spis., 1987), Správy z iných svetov (sci-fi, Smena, 1988), Zem potrebuje hrdinov (sci-fi, Vých. vyd., 1990), Central Europe - Now! (Archa, Slovensko, 1995), Krutohlav (1995), Zlodejky mesta Bratislavy (vyd. Mat. slovenskej, 2001), Poletíme za dúhou (vyd. Perfekt, 2005), Je súčasná slovenská kultúra (literatúra) v úpadku? (AOSS, 2005), Lit. veda (zborník MS, 2010), Budmerické inšpirácie (vyd. Matice Slovenskej, 2015)…
v zahr. zborníkoch – Výber sci-fi poviedok českých a slovenských autorov (Moloď, Ukrajina, 1988), Between (Ilieni, Rumunsko, 1995), Autumn Leaves (USA, 1996), Média jako překážka v komunikaci (2002, ČR), Dialog vědy s uměním (2002, 2003, ČR), Velké literatury malých národů (2003, ČR), Umění jako komunikační jazyk (2004, ČR), Próza (Cyprus, 2006), Espaces (CNES, 2008), Which road to Europe (APA/Wieser Verlag, 2008), Dunajská mozaika (vyd. MIK, Moskva, 2009), Kikinda Short (Srbsko, 2011)…
v zahr. lit. revue 100 words (USA, 1995 a 1998), River Oak Review (1996), Student Short Story International No. 62 (USA, 1996), Short Story International No. 115 (USA, 1997), Slovak Literary Review (1997), Euphorion (Rumunsko, 1997), ArtPanorama (Rumunsko, 1998), Diwan (Bosna a Hercegovina, 2004), Podium literatur (Rakúsko, 2006), Enteykthpio (Grécko, 2010), Znaci (Bulharsko, 2010), Panorama (Bulharsko, 2014)... 
v zahr. lit. periodikách – Zanbel-e-Gham (Afghanistan, 1/2004), The Envoy (Bangladéš, 2003), Novy čas  (Bielorusko, 2011), Diwan (Bosna & Hercegovina, 2004), Plambk (Bulharsko, 2002, 2004), In Focus (Cyprus, 2004, 2005, 2008), TV & Radio Magazine (Egypt, 2010), Enteykthpio (Grécko, 2010), Kalaaleq (Grónsko, 2004), Lettre Internationale (Chorvátsko, 1994), Vijenac (Chorvátsko, 1994), Homo Volans (Chorvátsko, 1996), Saar Sansaar (India, 1997, 2004, 2006, 2010), Kadambini (India, 1998, 2001), Swatantra Varta (India, 2005), Giallo Quarterly (Japonsko, 2002), Literatúra ir Menas (Litva, 2003), Kisebbségi Politika/Matarka (Maďarsko, 2003), Euphorion (Rumunsko, 1997), ArtPanorama (Rumunsko, 1998), Naše snahy Plus (Rumunsko, 3/2007),  El Dia (Španielsko, 3.5.2011),  PEN magazine Quarterly (Tajvan, 2011)...
 
v elektronickej forme, slovensky – Pravda.blog, SME.blog, Webnoviny.sk, gorila.sk, JeToTak.sk, Woman.sk,
                                                     parlamentnelisty.sk…
 
na zahraničných web-stránkach
 
Česko:           parlamentnílisty.cz, privatephotoreview.com
Francúzsko:
  globonautes.com
Macedónsko: diversity.org.mk
Mexiko:        
MexicoVacationTravels.com
Španielsko:    LaLupe.com
USA:             
writersdojo.org
 
 
knižne
 
slovensky:
* Prípad pochovaného cintorína, novela, samizdat, slovensky, 1986.
* Návraty zo svetla, zbierka sci-fi poviedok, vyd. Slovenský spisovateľ, 1990.
* Leto praje milencom, zbierka poviedok, vyd. Corinex, 1990.
* Náhradný koniec sveta, zbierka esejí, vyd. Lita, 1992.
* Pud kontra kultúra, štúdia o ľudskej sexualite, vyd. Print-Servis, 1994.
* Orgazmodrómy, zbierka článkov a úvah o ľudskej sexualite, vyd. Meritum, 1997.
* Ako sa máš, román, vyd. Illusion, 1998.
* Zvieratá, ja a iné (prózy), zbierka poviedok, vyd. Slovenský spisovateľ, 1998.
* Tak ako bohovia, štúdia o vplyve objavov v biológii na každodenný život, vyd. Slovart,
   2001.
* Abeceda sexu a erotiky, encyklopédia sexu, vyd. Ikar, 2005.
* všetko je inak, zbierka literárnych esejí, vyd. Matice slovenskej, 2007.
* návod na manželstvo, zábavné rady a príklady, vyd. Ikar, 2007/ druhé vydanie 2015.
* Mafia v Bratislave, podsvetie hl. mesta v 90-tych rokoch, vyd. Marenčin PT, 2008
   (predaných viac ako 46 100 výtlačkov).
* návod na dlhovekosť, krátke rady na dlhý partnerský život, vyd. MetroMedia, 2009.
* mafia na slovensku, podsvetie na Slovensku v 90-tych rokoch, vyd. Marenčin PT, 2009
   (Cena Panta Rhei Awards za najpredávanejšiu knihu roku 2009 / predaných viac ako 41 400 výtl.).
* Návrat do Budúcnosti, mozaika sídliskových príbehov, vyd. Marenčin PT, 2010 (predaných viac
   ako 1 900 výtlačkov).
* Boss všetkých bossov / Mikuláš Černák, portrét najväčšieho mafiánskeho bossa 90.
   rokov na Slovensku, vyd. Marenčin PT, 2010 (predaných viac ako 29 000 výtlačkov).
* Mikuláš Černák (+ D. Kičin), najväčší mafiánsky boss  90. rokov na Slovensku v dátach a
   rozhovoroch, vyd. Marenčin PT, 2010 (predaných viac ako 9 700 výtlačkov).
* Gorily v podsvetí / Mafia.Sk, aktual. kronika podsvetia 90-tych rokov, vyd. Marenčin
   PT, 2012 (predaných viac ako 14 500 výtlačkov).
* Mafiáni / krvavé príbehy, zúčtovanie? – vyd. Marenčin PT, 2013 (predaných viac ako
   9 900 výtlačkov).
* Trojhlas (Lasica, Štepka, Suchý), rozhovory s komikmi, Slovart, 2014 (predaných viac ako 3 300  
   výtlačkov).
* 5xP / Prvá pomoc pri partnerských problémoch, pokrač. knihy Návod na manželstvo,
   Ikar, 2015.
* ONDREJ ANTOVSZKÝ – Život s chuťou, Vyd. Matice slovenskej, 2015.
* Volajú ma Žaluď …a ešte ma nedostali,Vyd. Matice slovenskej, 2015 (predaných viac
   ako 4 000 výtlačkov).
* v tieni Černobyľa, Vyd. Matice slovenskej, 2016.
* Mafiáni v Bratislave – DANIŠOVCI, Peter Žaluď Steinhübel, Sýkorky, Marenčin PT,
   2016 (predaných viac ako 7 700 výtlačkov).
* Mafiáni 1: sýkorovci – Sýkorky, Marenčin PT, 2016 (predaných viac ako 4 300 výtlačkov).
* Mafiáni 2: DANIŠOVCI, Peter Žaluď Steinhübel, diničovci, Marenčin PT, 2016 (predaných  
   viac ako 3 200 výtlačkov).
* Jozef Roháč – príbeh zabijaka mafie, Dixit, 2016  (predaných viac ako 3 200 výtlačkov).
* Mafiáni 3: Borženský, Kolárik, Okoličány, Marenčin PT, 2017 (predaných viac ako 1 800 výtlačkov).
* Róbert Holub  – Tajný denník mafiána (+ II. vydanie s DVD), Marenčin PT, 2017 (predaných viac
   ako 4 000 výtlačkov).
* pokus o lásku, Vyd. Matice slovenskej, 2017.
* František Mojžiš a DRUKOS proti mafii, Dixit, 2017.
 
 
česky:                                                                                                                      
* Případ pohřbeného hřbitova – novela vyd. Ml. fronta, 1989.
* Sex kontra kultura – doplnené a rozšírené vydanie „Pud konta kultúra“, vyd. Hynek, 1999.
* Náhradní konec světa – doplnené a rozšírené vydanie Náhradný koniec sveta, vyd. Ivo Železný,
   1999.
* A stanete se bohy – zbierka esejí, vyd. Ivo Železný, 2002.
* Abeceda tělesné lásky (+ P. Weiss) – encyklopédia sexu, vyd. Triton, 2004.
* Česko-slovenský/Slovensko-český Dualóg (+ P. Žantovský) – o česko-slovenských vzťahoch,
   vyd. Slovenský literárny klub v ČR, Praha, 2009.
* Slovenská mafie v Praze – vyd. Marenčin PT, 2014 (predaných viac ako 9 000 výtlačkov).
 
anglicky:
* Svet je malý/The World is Small – zbierka cestovných príbehov, bilingválne slovensko – 
  anglicky, vyd. SPN, 2012.
* The Best Chest in the West – LA PLUS BELLE POITRINE DE L’OUEST ! –
   zbierka cestovných príbehov, bilingválne slovensko – francúzsky, vyd. OmniScriptum, 2018.
 
francúzsky:
* Le monde est petit – zbierka cestovných príbehov, bilingválne francúzsko-slovensky, vyd.
   Langues&Mondes–L´Asiathèque, Paríž, 2005.
 
hindí (India):
* Safarnama – zbierka cestovných príbehov, vyd. Krishna Publ., New Delhi, 2006.
 
chorvátsky:
* Kako malen je ovaj svijet zbierka cestovných príbehov, vyd. Edicije Božičević, Zagreb,
   2009.
 
bulharsky:
* Životjt kato samizdat – zbierka poviedok a esejí, bilingválne francúzsko-slovensky, vyd. PIC
   Publ., Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2013.
 
srbsky:
* Povratak u Buducńost – mozaika sídliskových príbehov, vyd. SezamBook, Belehrad, Srbsko,
   2014.
 
maďarsky:
* Maffia határok nélkül, Mafia bez hraníc, Twister Media Kft., 2016
 
Výtlačky týchto kníh sú k dispozícii v zahraničí:
British Library, Cambridge University Library, Cleveland Public Library, Columbia University, Czech and Slovak Museum and Library in Cedar Rapids, Library of Congress (2x), Indiana University, International Museum Samarkand (2x), Int. Writing Program Library - Univ. of Iowa, Harvard University (4x), Památník národního písemnictví v Prahe (2x), New York Public Library (4x), Northwestern University (2x), School of Slavic and East European Studies (London), MS Sarvaš, The Research Library of South Bohemia (2x), University of Iowa (4x), UCLA, University of Oklahoma (2x), University of Pittsburgh (2x), University of Toronto, University of Washington, Library of Armenanian Writers Union in Erevan, Slovenský inštitút v Budapešti, Slovenský inštitút vo Varšave, Internationella Biblioteket Stockholm, Czech Cultural Institute Stockholm, PEN Cyprus Library, Ottawa University, Oslo University, INALCO – Paríž, Slovenský inštitút v Paríži, Maison des Langues Vivantes á Bruxelles, Slovanska knjižnica (Ljubljana), Bayerischen Staatsbibliotek (Mníchov), Univ. de Lille, Univ. Novi Sad, Slovak House (Kanada), Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej národnej knižnici (Našice, Chorvátsko)...
+ knižnice v Čechách: Praha, Brno, Český Krumlov, Děčín, Havířov, Hustopeče, Jindřichův Hradec, Hranice, Klatovy, Kroměříž, Mělník, Moravská Třebová, Most, Ledeč, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Lomnice nad Lužnicí, Olomouc, Opava, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Říčany, Rokycany, Svitavy, Třeboň, Varnsdorf + 14 ďalších
 
Audio-knihy:
* MAFIA NA SLOVENSKU I, vyd. Kniha do ucha, 2011
 
E-knihy:
 
* PROPPE AND OTHERS (collection of fiction at diskettes distribution, Net-Book-Club, Denmark,
   in English, 1997).
* MAFIA V BRATISLAVE, Marenčin PT, 2011.
* MAFIA NA SLOVENSKU, Marenčin PT, 2011.
* NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI, Marenčin PT, 2011.
* BOSS VŠETKÝCH BOSSOV – MIKULÁŠ ČERNÁK, Marenčin PT, 2011.
* GORILY V PODSVETÍ – MAFIA.SK, Marenčin PT, 2012.
* SVET JE MALÝ/THE WORLD IS SMALL, iAdverti, 2012.
* THE WORLD IS SMALL/SVET JE MALÝ, iAdverti, 2012.
* LE MONDE EST PETIT/THE WORLD IS SMALL, iAdverti, 2012.
* MAFIÁNI V BRATISLAVE, iAdverti, 2012 (predaných viac ako 430 výtlačkov).
* NÁVOD NA MANŽELSTVO, iAdverti, 2013.
* ONDREJ ANTOVSZKÝ VARIL PRE KRÁĽOVNÚ, iAdverti, 2013.
* MAFIÁNI, KRVAVÉ PRÍBEHY – ZÚČTOVANIE?, Marenčin PT, 2013.
* ABECEDA SEXU A EROTIKY, Bezvydavatele.cz, 2014.
* NÁHRADNÍ KONEC SVĚTA, Bezvydavatele.cz, 2014.
* MIKULÁŠ ČERNÁK – BOSS NA DOŽIVOTIE, iAdverti, 2014.
* MIKULÁŠ ČERNÁK – BOSS SLOVOM A OBRAZOM, iAdverti, 2014.
* 5XP = PRVÁ POMOC PRI PARTNERSKÝCH PROBLÉMOCH, Ikar, 2015.
* Volajú ma žaluď, iAdverti, 2015.
* Abeceda sexu a erotiky, Ecoletra, 2015.
* NÁHRADNÍ KONEC SVĚTA, Ecoletra, 2015.
* Návraty zo svetla, Ecoletra, 2016.
* Mikuláš Černák prehovoril? Fakty kontra mýty, iAdverti, 2016.
* v tieni Černobyľa, iAdverti, 2016.
* Mafiáni 1: sýkorovci – Sýkorky, Marenčin PT, 2016.
* Mafiáni v Bratislave – DANIŠOVCI, Peter Žaluď Steinhübel, Sýkorky, Marenčin PT,
   2017.
* Jozef Roháč – príbeh zabijaka mafie, iAdverti, 2017
* Maffia határok nélkül, Mafia bez hraníc, Twister Media Kft., 2017.
* Mafiáni 2: DANIŠOVCI, Peter Žaluď Steinhübel, diničovci, Marenčin PT, 2017.
* Mafiáni 3: Borženský, Kolárik, Okoličány, Marenčin PT, 2017.
* Tajný denník mafiána – Róbert Holub, Marenčin PT, 2017.
* František Mojžiš a DRUKOS proti mafii, Dixit, 2017.
 
 
špeciálne publikácie:    * Audio-nahrávka Návraty zo svetla, Slovenská knižnica pre nevidiacich, 180
                                           min., Levoča, 1991 (CD)
                                        * Mafia v Bratislave v Braillovom písme (2 zv.), Slovenská knižnica pre
                                           nevidiacich, Levoča, 2008
                                        * Audio-nahrávka Návod na manželstvo, Slovenská knižnica pre nevidiacich,
                                           450 min., Levoča, 2008 (kazety, CD)
                                        * Audio-nahrávka mafia na slovensku, Slovenská knižnica pre nevidiacich,
                                           Levoča, 2010 (CD)
                                        * Audio-nahrávka MIKULÁŠ ČERNÁK – BOSS VŠETKÝCH BOSSOV, Slovenská
                                           knižnica pre nevidiacich, Levoča, 2011 (CD)
                                        * Audio-nahrávka Návrat do budúcnosti, Slovenská knižnica pre nevidiacich,
                                           Levoča, 2011 (CD)
                                        * Návod na dlhovekosť v Braillovom písme (2 zv.), Slovenská knižnica pre
                                           nevidiacich, Levoča, 2012
                                        * Audio-nahrávka Gorily v podsvetí, Slovenská knižnica pre nevidiacich,
                                           Levoča, 2013 (CD)
                                        * Audio-nahrávka Mafiáni: krvavé príbehy – zúčtovanie, Slovenská
                                           knižnica pre nevidiacich, Levoča, 2014 (CD)
                                        * Audio-nahrávka Trojhlas: Lasica – Štepka – Suchý, Slovenská knižnica
                                           pre nevidiacich, Levoča, 2015 (CD)
                                        * mafiáni, Pro Alfa, 2016 (6xDVD).
                                         * Borženský kontra Kolárik – mafiánska vojna na Východe, Gustáv
                                            Murín a TERAZ MEDIA, a.s., 2017 (DVD).
 
  v elektron. forme:      * Proppe and others (zbierka poviedok, anglicky, Net-Book-Club, Dánsko, 1997,
                                            ISBN – 07-90511-40-9, 71 str.)
                                      * Ako sa máš, román,
www.gasbag.wz.cz/tema (od č.12/2005 po č.16/2006).
                                       * Taká normálna Amerika (séria cest. príbehov, www.JeToTak.sk, 2007 +
www.euro-
                                           domino, 2008)
                                        * Túlačky po Španielsku (séria cest. príbehov, www.cez-okno.
eu, 2008, 12 častí, viac
                                           ako 214 755 čit.).
                                        * Rádioaktívni! (novela,
www.sme.sk, júl – aug. 2008, 15 častí, pribl. 40 000 čit.).
                                        * Mafia v Bratislave (
www.racan.pravda.blog.sk, mar. 2009, 12 častí, pribl. 90 000 čit.).
                                        * Mafia na Slovensku (
www.sme.sk, okt. – dec. 2009, 30 častí, viac ako 610 000 čit.).
                                        * Boss všetkých bossov (
www.sme.sk, jún – júl 2011, 18 častí, viac ako 360 000 čit.)
                                        * Svet je malý – The World is Small (
www.pravda.sk, aug. 2012, 5 častí, pribl. 10 000
                                           čit. + Pravda.blog, mar. – okt. 2012, cca 4 500 čit).
                                        * Gorily v podsvetí – Mafia.sk (Webmagazín.sk, nov. – dec. 2012, 10 častí, do 10 000
                                           čit. + Pravda.blog, jún – nov. 2012, cca 9 850 čit.)
                                        * Návrat do Budúcnosti (Pravda.blog, feb. – nov. 2012, cca 8 500 čit.)
                                        * Návod na manželstvo I. (
www.woman.sk, dec. 2012 – apr. 2013, 11 častí, 8 500 čit.)
                                        * Návod na manželstvo II. (www.woman.sk, dec. 2013 – apr. 2014, 10 častí, 8 000 čit.)
                                        * Návod na manželstvo III. (Webmagazin.sk, dec. 2013, 4 častí, 2 000 čit.)
                                        * Mafiáni v Bratislave (HNonline.sk, jan. – mar. 2013, 10 častí, 61 700 čit.)
                                        * Túlačky (HNonline.sk, máj – júl 2013, 10 častí, 9 100 čit.)
                                        * Návod na manželstvo IV. (Slovenka.sk, jan. 2014 – máj 2014, 18 častí, 18 000 čit)
                                        * Volajú ma Žaluď (Teraz.sk/TASR, nov. 2015, 5 častí, 30 000 čit. )
 
v printovej forme:         * román „Pokus o lásku“ (24 častí v denníku PRAVDA, aug. 2007, cca. 120 000 čit.)
                                        * Gustáv Murín in Translation, PEEM, Bratislava, 2004 (výber prekladov).
                                  
Umiestnenia a ocenenia v literárnych súťažiach: Najvyššie ocenenia na súťažiach Jašíkova Turzovka, Akademický Prešov, Generace - Ostrava, Novojičínský literární květen a Wolkrova Polianka v rokoch 1979-82. Účasť umeleckým dokumentom na filmovom festivale CILECT (Karlovy Vary, 1983), víťaz federálnej súťaže o najlepšiu novelu (Praha, 1986), zvláštna cena za rozhlasovú hru (Bratislava, 1988), Honorary Fellow in Writing by Univ. of Iowa (1995), najlepšia esej roka Slov. pohľadov (1996), Cena E.E.Kischa za knihu “A stanete se bohy” (2003), Cena detskej poroty čas. Fifík za poviedku (2005), 3. miesto v stredo-európskej novinárskej súťaži CEE Award (2006), Cena Panta Rhei za najpredávanejšiu knihu roku 2009 (2010), Cena Slov. pohľadov za esej a publicistiku (2016), International journalist´s Award, Vietnam 2016…
                                                                                                                                                                 
Preklady textov autora do iných jazykov:
Afghanistan/Darí: cest. pov. The Best Chest in the West (Zanbel-e-Gham 1/2004)
Arménsko: cest. pov. The Best Chest in the West (čít. 12.10.2003)
Bangladéš: cest. pov. What´s Certain in the World?, cest. pov. Semišky (The Envoy, 1-15.8. 2003)
Belgicko:   cest. pov. La plus belle poitrine de tout l’Ouest!
Bielorusko: cest. pov. АДЧУВАННЕ (Novy čas  No.40/2011)
Bosna & Hercegovina: cest. pov. Najljepše grudi Zapada (Diwan 13-14/2004)
Brazília: cest. pov. O Melhor Peito Do Oeste
Bulharsko: esej Životjt kato samizdat (Plambk 1-2/2002), poviedka Temperatura (Plamak 5-6 /2004), esej
                   Nоезияta на информацията (Znaci 2/2010), cest. pov. НАЙ-КРАСИВИТЕ ГЪРДИ НА ЗАПАДА,
                   pov. КАК ДА СТАНЕ, pov. НЕЙНИЯТ РОЖДЕН ДЕН, pov. СЛЕД УЧИЛИЩЕ, pov. С
                   Марика, pov. Не вярвай на изневярата, cest. pov. ТЪЖНАТА СЛУЧКА С ПЛАНИНАРЯ, pov. 
                   РОМАНС С МЛАДО ВИНО, pov. Zabrščane v Bdeščeto (Panorama 1/2014)
Česky:   poviedka Dobře organizovaná beznaděj (vyd. Profil, Ostrava, 1981), poviedka Ochránci (Svoboda,  
              Praha, 1986), fejtón Mladý autor – prototyp roku 1987 (Kmen, 1987), rozhlasová hra Ochránci (Čs. rozhlas - Ostrava, 1988), mikro-poviedka Rozhovor, který nikdo neslyšel, nad knihami, které nikdo nečetl (Kmen, 1988), mikro-poviedka Neodkladný útěk z domu (Kulturní rozvoj, 1988), esej Stanete se bohy (Tvar, 2000), esej Lidská práva zvířatům? (Vesmír, 3/2001), Poézia vedeckej informácie (alm. Dialog vědy a umění, 2002), esej Umenie a vedenie – Kto z koho? Kto s kým? (alm. Dialog vědy a umění, 2003; Zrkadlenie/Zrcadlení, 1/2004), esej Lidská práva zvířatům? (ČRo - Vltava, Ostrava, 4.11. 2003), esej Biológia televízneho diváka (alm. Média jako překážka v komunikaci, Votobia, 2003), esej Slovo za (všetky?) peniaze (Velké literatury malých národů, Votobia, 2003), esej Osud literatúry v zjednotenej Európe (Zrkadlenie/Zrcadlení, 1/2004), esej Právo na jedlo (Vesmír, 5/2005; Lidové noviny 14.5.2005), esej Ako na to (alm. Umění jako komunikační jazyk, Votobia, 2005), poviedka Niekde je chyba (Zrkadlenie/Zrcadlení, 2/2005), esej Slovo a moc (Zrkadlenie/Zrcadlení, 3/2005), cest. pov. Noc v Sheratone, HotelRevue č.6/2005, study-essay Word and power - extraordinary struggle of Central-European authors with ideology in global view (Acta Univ. Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Studia Moravica IV, Symposiana, Olomouc, 2006, p.229 – 238), esej Vyšehradské krajiny uprostred Európy (Zrkadlenie/Zrcadlení, 3/2006), cest. pov. Čípák (HotelRevue č.6/2006), cest. pov. Zberatelia hotelových suvenírov (HotelRevue č.6/2006), cest. pov. Nejkrásnější prsa Západu (Cestopisy č.3-4/2009), cest. pov. Zkušenost vědeckého bezdomovce (Cestopisy č.5-6/2009), Hodní hoši (Cestopisy č.11-12/2009), poviedka Dobre organizovaná beznádej (Zrkadlenie/Zrcadlení, 1/2011), čl. Sýrie – něco tu nesedí (CFP, 29.8.2013), reportáž Lastovo – ostrovy moderných Robinsonov (in.ihned.cz, 2013), cest. pov. Nejkrásnější prsa Západu (in.ihned.cz, 23.7.2014), cest. pov. Suvenýry (Žlutý, sept. 2016)
Cyprus: cest. pov. A Feeling (In Focus No.3/2004), cest. pov. Magic electric power (In Focus No.4/2005),  cest. pov. Aeroporiko Eizithrio Gia Ton Paradeizo (antológia Próza, 2006), cest. pov. Finding a right way (In Focus No.1/2008), cest. pov. Meeting in Medan (In Focus No.3/2008)
Denmark:    cest. pov.  En Følelse
Egypt:          mikro-poviedka First big love – my true story (TV & Radio Magazine, 10.4.2010)
Estonia:       cest. pov. Lääne parim tissipaar
Finland:       cest. pov. The Best Chest in the West
Francúzsko: rozhlasový feature As – tu toujours tou choix?, pov. Les ailes  sur le fauteuil roulant (Espaces,
                     2008; čít.20.3.2009 v Lille); v knihe Le Monde est petit (L´Asiathèque, Paris, France, 2005): cest.
                     črta Pourquoi cela vaut–il la peine de  voyager, cest. pov. Un ange nommé Milan, cest. pov. Les
                     Forces Magiques (de l’électricité), cest. pov. Ce qu’est l’Amérique,  cest. pov. Trouver le bon
                     chemin, cest. pov. Endroits interdits, cest. pov. Un étranger qui ne dérange pas, cest. pov. Histoire
                     triste d’un alpiniste, cest. pov. Un miracle dans la Ville Sainte, cest. pov. En tramway pour le
                     paradis, cest. pov. De L´humain, rien ne peut nous etre etranger, cest. pov. Comment meurent les
                     pietons, cest. pov. Qui vole en Italie?, cest. pov. Le Monde est petit, cest. pov. Souvenirs, cest. pov.
                     Des parents dans un pays lointain, cest. pov.  Qu´y-a-t-il de sur dans ce monde?, cest. pov. Un a
                     chat formidable, cest. pov. Vol de Madrid, cest. pov. La compagnie des wagons-lits, cest. pov.
                     L’Experience d´un scientifique sans domicile fixe, cest. pov. Un billet dávion pour le ciel, cest. pov.
                     Sentiment, cest. pov. Chaussures de daim, cest. pov. La plus belle poitrine de tout l’Ouest!
                     (čít.20.3.2009 v Lille),
Grécko:        cest. pov. Pocit, poviedka Fever (lit. mag. Enteykthpio Jan.-March 2010)
Grónsko:      cest. pov. Inngili Jozefimik Atilik (Kalaaleq Nov. 2004)
Gruzínsko:   cest. pov. The Best Chest in the West,  cest. pov. Semišky (lit. mag. Hot Chocolate, Feb. 2013; čit.
                     23.10. 2014), travel story Trup v Moskve (EbLitFo.ge, Dec. 2013)
Chorvátsko: esej Povratak u raj Adama i Eve (chorv. ed. Lettre Internationale, 1994), esej Bratislava - grad za sebe! (Vijenac 14/1994), poviedka Izbori muha + poviedka Kratki obrazovni tečaj za muhe (Homo Volans 12/96); 48 cest. pov. v knihe Kako je malen ovaj svijet (vyd. Edicije Božičević, Zagreb, 2009)
India/Hindi: poviedka Swarg/Paradise (Saar Sansaar, Oct. 1997), poviedka Searching for Paradise (Kadambini, 1998), poviedka Sunday in my hometown (Kadambini, špec. vyd.,  feb. 2001), poviedka Avisamarniya Ravivaar/Unforgetable Sunday (Saar Sansaar, Oct.-Dec. 2004), poviedka Avisamarniya Ravivaar/Unforgetable Sunday (Swatantra Varta, 6/2005), poviedka Playboy Kitten (Saar Sansaar, Spec. Issue, 2006) + 23 cest. poviedok v knihe Safarnama (Krishna Publ., 2006), Magic (electric) power (Saar Sansaar, Jul.-Sept. 2010)
Izrael:    cest. pov.  Pocit/Hatchusha
Japonsko: prehľad publikovaných kníh v Giallo Quarterly 6/2002, esej Just Like the Gods (30.9.2010)
Kosovo: štúdia Poezia dhe forca (Rahovec, 4. 9. 2016)
Kórea Južná: cest. pov.  Pocit
Kirgistan: cest. pov. Sezim (čit. 30.9.2014)
Litva:    cest. pov. The Best Chest in the West (Literatúra ir Menas, 26.9.2003)
Macedónsko: cest. pov. Најдобрите гради на Запад, cest. pov. Чевли од антилопска кожа,
             cest. pov. Што е сигурно на светот?, cest. pov. Чувство ( = všetky na web-stránke
              Diversity od sept. 2004)
Maďarsko: esej A feminizmus mint a harmadik rossz (Kisebbségi Politika, Matarka, 2003), cest. pov.
             A Nyugat legszebb mellei (čít. 18.11. 2003), cest. pov. P.S.: Érzés, cest. pov. Orosz ünneplés…
Malawi/Chichewa: cest. pov. Nganga Yopambana Zonse Kuzambwe
Malta:    cest. pov. L-ISBAĦ SIDER FIL-PUNENT, cest. pov. Il più bel seno del West (IL-PONT 3/2018)
Mexiko: cest. pov. The World is Small After All (SOL Magazine, March 2014)
               esej Passable sex for the third millenium? (The Ofi Press 36/2014)
               pov. The Day in My Hometown (The Ofi Press 36/2014)
               cest. pov. Searching for Paradise (The Ofi Press 37/2014)
Nemecko: esej Leben als Samizdat (Centre for Information on Literature, 2002), Der schönste Busen des
             Westens, cest. pov. Überschreitung der Grenzen, cest. pov. Die Feier
Poľsko:  poviedka Dziesięcioro turystów, cztery kozy i słowacki w Nowym Meksyku (čít. 10.6.2003, 14.4.
              2004); poviedka Najpiękniejsze piersi Zachodu (čít. 10.6.2003, 14.4. 2004); cest. pov. Popijwa w straych zlych czasach; cest. pov. Ratownicy kultury (Krakow, čit. 10.3. 2013) ; cest. pov. Smutna historia Taternika; cest. pov. Urodziny na sposób sowiecki…; cest. pov. Czym jest Ameryka; cest. pov. Granice; cest. pov. Granice też muszą mieć granice
Portugalsko: cest. pov.  Encontrar a saída, cest. pov.  Sensação, cest. pov. Os sapatos de camurça
Rakúsko: cest. pov. Die tollsten Brüste des Westens (čít. 19.10. 2003)
                cest. pov. Der schönste Busen des Westens (Podium literatur, 11/2006)
                esej Central Europe – Lost, Found and lost again? (APA, 2007; Wieser Verlag, 2008)
Rómsky-Vých. Európa: cest. pov. Majsukar cuca e zapadoske
Rumunsko: cest. pov. P.S.: Feeling (almanach Between, 1995), cest. pov. Crossing Borders (Euphorion 1/1997), cest. pov. Culture-shock (Euphorion 1/1997), cest. pov. The Best Chest in the West (Euphorion 1/1997), poviedka  Searching for Paradise (ArtPanorama 6/1998), poviedka Horúčka (Naše snahy Plus 3/2007) 
Rusko: poviedka Planeta ščaslivych mertvecov (výber slov. pov., vyd. MIK, Moskva, 2009), cest. pov. Ošuščenie, cest. pov. Самая красивая грудь Запада, cest. pov. Труп в Москве, cest. pov. „Кочичаки“
Sierra Leone/ Krio: cest. pov. Di Best Chest Nar Di West
Slovensko (anglicky): poviedka Perfectly Wasted Sunday  (almanach Central Europe - Now!, SC PEN-Archa, 1995),  esej Virus as a Principle (Slovak Lit. Review 1/1997), ukážka eseje Adam and Eve of the Year 2000 (Slovak Literary Review 1/1997), cest. pov. The Best Chest in the West (What´s on 2/2003), cest. pov. Black Market Adventure (What´s on 3/2003), cest. pov. What´s Certain in the World? (What´s on 4/2003), cest. pov. The World is Small (What´s on 5/2003), cest. pov. Flight from Madrid (What’s on 12/2003), cest. pov. Suede Shoes (What’s on 1/2004), essay Life as a samizdat (Album of Slovak writers 3/2003), cest. pov. The extinction of the Walker  (What’s on 2/2004), cest. pov. International understanding without words (What’s on 3/2004), cest. pov. Angel called Milan (What’s on 4/2004), cest. pov. Kissing with soldiers (What’s on 5/2004), cest. pov. Magic electric power (What’s on 6/2004), cest. pov. Forbidden places (What’s on 7/2004), cest. pov. Find a right way (What’s on 10/2004), cest. pov. Souvenirs (What’s on 11/2004), cest. pov. Miracle in the Holy City (What’s on 12/2004), cest. pov. Relatives far away (What’s on 1/2005), cest. pov. To Paradise by tram (What’s on 2/2005), cest. črta War in Bratislava (What’s on 1/2006), cest. črta Skiing Mishaps (What’s on 2/2006), cest. črta The hot experience from the cold winter (What’s on 3/2006 + 1/2007), cest. črta When winter is over (What’s on 4/2006), cest. črta Love in Slovakia (What’s on 5/2006), cest. črta Almost unknown and hidden treasures (What’s on 6/2006), cest. črta Higher temperature, higher altitude... (What’s on 7/2006), cest. črta Swimming in heat  (What’s on 8/2006), cest. črta Swimming in hot waters  (What’s on 9/2006), cest. črta Indian Summer belongs to Old Woman (What’s on 10/2006), cest. črta Time to ski (What’s on 11/2006),  cest. črta Christmas Tree & Christmas Fare (What’s on 12/2006), cest. pov. Face to Face with the Malaysian Tiger (in book The World is Small, 2012), cest. pov. What America is? (in book The World is Small, 2012), cest. pov.  Society of Sleeping Wagons (in book The World is Small, 2012), cest. pov. Flight from Madrid (in book The World is Small, 2012), cest. pov. Foreigner who doesn´t disturb (in book The World is Small, 2012), cest. pov. The Homeless Scientist Experience (in book The World is Small, 2012), cest. pov. Sad Story of the Mountaineer (in book The World is Small, 2012), cest. pov. Everything Human is Familiar to Us (in book The World is Small, 2012), Who´s Stealing in Italy? (in book The World is Small, 2012), cest. pov. Air-Ticket to Heaven (in book The World is Small, 2012), cest. pov. P.S. Feeling (in book The World is Small, 2012), The Charm of Quiet Exotics (Travel Service Magazine, 2016)…
Slovinsko:  poviedka Najboljši joški na Zahodu (čít. 25.3. 2010, 9.5.2013, 9.5.2014), esej Why it is worth to      
           travel (Bled, 2013), pov. Dobro organizirana brezupnost (Bled, 2014), esej Peace with whom, tolerance to
           what... (Bled, 2014)
Srbsko: cest. pov. Najbolje grudi Zapada (čít. 6.10.2006, 14.9.2007; čas. Priča 11/2007), cest. pov. Najlepše grudi zapada (čít. 3.+ 4.+ 5.+ 6.3.2010, 1.+ 3.7.2010), cest. pov. Najlepše grudi Zapada (alm. Kikinda Short, 2011), cest. pov.  Svet je mali (alm. Kikinda Short, 2011), cest. pov. Magične (električne) sile (alm. Kikinda Short, 2011), cest. pov. Poduhvat u Svetom gradu (alm. Kikinda Short, 2011), pov. Dobro organizovano beznađe (CD-kalendár, Kovačica, 2011), cest. pov. Tramvajem u raj, cest. pov. Prekvapenie vo výťahu (Slov. svet. kalendár 2018)
Španielsko: cest. pov. El Mundo es Pequeño (čít. 25.11. 2003), cest. pov. The World is Small + P.S.: Feeling (čít. 15.2.2010), cest. pov. ¡Qué pequeño es el mundo! (El Dia, 3.5.2011),  Los pechos más bonitos del Oeste
Švédsko: esej Den egoistiska DNA:n (čít. 11.12.2003), cest. pov. Der där känslan
Tajvan (čínsky):  krátka poviedka Well-Organized Hopelessness (PEN magazine Quarterly, 2011)
Taliansko: cest. pov. Il più bel seno del West (Forma fluens Jan. – Mar. 2011)
Turecko: cest. pov. Bir duygu, cest. pov. Pirinç tanelerinden taş evlere
Ujgursky:  cest. pov. BIR TUYGHU (Int. Uyghur PEN Center, 24.3.2011; Misranim.com, feb. 2013)
Ukrajina: poviedka Planeta ščaslivich nebižčikiv (výber z čes. a slov. sci-fi, vyd. Moloď, 1987)
USA:     poviedka Crossing Borders (100 words, 1995), poviedka On the Road with Wild Horses (almanach Autumn Leaves, 1996), poviedka Well-Organized Hopelessness (River Oak Review, 1996), poviedka Program of the Glory (Short Story International - Student Series 62/1996), poviedka The Day in My Hometown (Short Story International 115/1997), mikroesej Centre of Centre (100 words 1/1998), krátka poviedka A Brief Educational Course From Flies (The Southern California Anthology, 2006), krátka poviedka Well-Organized Hopelessness (
http://writersdojo.org/Murin+Hopelessness, 2009)
Veľ. Brit.: editorial Central Europe Now! (P.E.N. International 1/1997), poviedka Wings for a wheelchair
              (Espaces, 2008)
Vietnam:  cest. pov. Boä Ngöďc Ngoaďi Haďng Mieŕn Taây, poviedka NGÀY CHỦ NHẬT TRONG
                 THÀNH PHỐ CỦA TÔI (Vanvn.net, 2.3.2018)

 

 
Ďalšia literárna činnosť:
* čítania, prednášky a besedy na Slovensku:
   Bratislava – od 1979 - stredoškol čas., Klub mladých autorov, s Dušanom Valúchom v UNIC-klube; 1994 - Rímsky klub; 1995 - Rímsky klub, “Počúvanie” Dana Heviera v klube Čierny havran (4.5.1995); 1998 - Bibliotéka; 1999 - Literárne soirée v Black Rose pri príležitosti 40-tich narodenín (14.4.1999); 2001 - Kult. leto; 2002 - Festival J. Smreka, Literárne hody (s Vernerom, Koenigsmarkom a Pekárkovou, Galéria F7); 2003 - Čierny havran (s Kerrym Keysom a Sonatou Paliulyte), Istrocon, Višegrádske literárne fórum (Bibliotéka), 2004 - Mensa, Poľ. inšt. (Cz. Milosz); 2005 - Svetový deň poviedky, MDŽ-Femina; 2007 - Gymn. pre mimoriadne nadané deti, Bibliotéka (podpisovka knihy „Všetko je inak“ a „Návod na manželstvo“); 2008 - Gymn. Vazovova, ArtFórum, Bibliotéka a Vianočné dni/Incheba (podpisovky knihy „Mafia v Bratislave“); 2009 – beseda a autogramiáda v AuParku, Panta Rhei, Bibliotéka; 2010 – Chrám Kráľovnej rodiny, Bibliotéka, Klub knihomilov (čaj. Šangri La), U červ. raka – Vojvodinci (PEN); 2011 – Zichyho palác (Gorila.sk), U červ. raka – bieloruský večer (PEN), U červ. raka – lit. večer s ujgurským hosťom (PEN), kníhkup. Martinus, Bibliotékax2; 2011 – Slovin. Veľvyslanectvo, Panta Rhei – AuPark a Eurovea; 2012 – Múzeum školstva a pedagogiky, Univ. kniž. = Život v Bielorusku, SOŠ Kadnárova, Bibliotéka (2xpodpisovky + beseda), SOŠ Farskéhox2, ZŠ Krasňany; 2013 – Klub dôchodcov v Rači, Klub dôchodcov v Krasňanoch, Akadémia PZ, Gymn. pre mimoriadne nadané deti (s Gruzíncami), v Univ. kniž. (s Gruzíncami), DK Lúky (o Mexiku); 2014 – Štúdio L+S, Bibliotéka (krst knihy “Trojhlas“); 2015 – Knižnica Ružinov, Bibliotéka (prezentácia novej knihy) Záhorská Bystrica (Akad. tretieho veku); 2016 – Lit. večer U červeného raka; Maď. inšt.; 2017 – Jednota dôchodcov, Pod. Biskupice – Klub dôchodcov; Škola mimoriadne nadaných žiakov, Skalická; Pod. Biskupice –knižnica...
 
   Budmerice – 1972, 1994, 1996, 2000, 2002 – Okrúhly stôl - Globalizácia a indiv. talent, Višegrádske literárne
                        Fórum; 2003 – Young PEN; 2004 – 3. výr. Celosvetovej PEN knižnice… 2010 – 20. výr. SC PEN
   Banská Štiavnica – 2015x2
   Bánovce nad Bebravou – 2011
   Bardejov – 2006, 2013
   Bojnice – 2011
   Brezno – 2014x2
   Brezová pod Bradlom – 2017
   B. Bystrica – 2003, 2007, 2014x5
   Bytča – 2011x2
   Čadca – Jaš. Turzovka 1980 + 1998, 2002x2, Jaš. Kysuce 2006x2, 2010x3, 2012, 2013x2, 2015
   D. Kubín – 2002, 2003x2
   Fiľakovo – 2010
   Halič – 2010
   Handlová – 2010, 2011x2, 2012x2
   Hlohovec – 2013
   Hnúšťa – 2010
   Humenné – 2003, 2013
   Giraltovce – 2017x2
   Kamenica n. Cirochou – 2014
   Kežmarok – 2002, 2008
   Košice – 2002, 2008, 2011x2, 2013x5, 2014
   Krásno nad Kysucou – 2010
   Kysucké Nové Mesto – 2012, 2015
   Kremnica – 2010
   Levice – 2004
   Levoča – 2012, 2016
   Lučenec –  2002, 2010, 2016x2, 2017x2
   Martin – 1989 (Slov.jar.), 2002(Slov.jar.), 2009x3, 2013x3 (Slov.jar.), 2015
   Medzilaborce – 2003
   Michalovce – 2003, 2008
   Myjava – 2017x2
   Námestovo – 2002, 2010, 2014, 2016
   Nitra – 2002, 2007x2, 2014x3
   Nová Baňa – 2014x2
   Nováky – 2011
   Nové Zámky – 2000, 2003, 2017x2
   Pezinok – 2013
   Piešťany – 2008, 2009, 2011, 2012, 2013x4 (2x s Gruzíncami), 2014
   Poprad –  2002, 2012x2, 2013, 2016x2
   Prešov – 2002, 2010, 2011x2, 2013x2, 2014, 2016
   Prievidza – 2010, 2011x2, 2013
   Rajecké Teplice – 2011
   Revúca – 2010, 2013x2
   Rimavská Sobota – 2017
   Rožňava – 2013, 2017x2
   Ružomberok – 2008, 2009
   Sabinov – 2017
   Senec – 2012, 2017
   Senica – 2018x2
   Sereď – 2012
   Sklené Teplice – 2009
   Smrdáky – 2009
   Snina – 2011x2
   Sobrance – 2008
   Spišská Belá – 2016
   Spišská Nová Ves – 2014x3, 2016
   Stropkov – 2011, 2012, 2016
   Stará Ľubovňa – 2014, 2016x2, 2017
   Stará Turá – 2018
   Sučany – 2013
   Svidník – 2010, 2011x2, 2012, 2013, 2014x2, 2016x2, 2017
   Svit – 2009, 2016
   Šaľa – 2010x2
   Šamorín – 2018x2
   Tatranská Lomnica – 2017
   Topoľčany – 2013
   Trebišov – 2003
   Trenčín – 2011, 2015x2, 2018x2
   Trnava – 2003,  2013
   Trstená – 2016x2
   Turčianske Teplice – 2010
   Tvrdošín – 2002
   Vranov n. Topľou – 2016, 2017
   Vráble – 2014x2
   Vrbové – 2008
   Vrútky – 2015x2
   Vysoké Tatry, hotel FIS – 2011
   Zvolen – 2009
   Želiezovce – 2014x3
   Žilina – 2001x2, 2002x2, 2010,  2011x2, 2012x2, 2015x2
 
Besedy s krajanmi:
Česká Republika, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Srbsko a Švédsko.
 
* lit. prezentácie v zahraničí
1994: Praha; 1995: Záhreb (Chorvátsko), Ilieni (Rumunsko), Iowa City (USA), Norfolk (USA); 1996: Záhreb (Chorvátsko), Praha, Likani (Gruzínsko); 1997: Plzeň; 1998: Oklahoma University (Norman, USA), ART/OMI (Ledig House, USA); 1999:  Praha (pri krste knihy Sex kontra kultura), Praha (Klub 8-ka); 2000: New Delhi (India, Authors Guild of India); 2002: Buchlovice, Praha (Svět knihy + Klub Černá labuť), Lavigny (Švajčiarsko); 2003: Buchlovice, Litoměřice, Varšava, Jerevan, Viedeň, Praha, Budapešť, Mexico City, Štokholm; 2004: Buchlovice, Ottawa (Kanada/PEN), Litoměřice, Tromsø (Nórsko/PEN), Paríž (Francúzsko/PEN); 2005: Olomouc (knižný veľtrh LIBRI), Litoměřice; 2006: Paríž (knižný veľtrh), Bled (Slovinsko/PEN), Litoměřice, Belehrad (Srbsko), Viedeň (nov. cena), Cognac; 2007: Prague (Czech Republic), Sičevo + Niš + Bela Palanka (Srbsko), 2008:  Paríž + 2xŠtrasburg; 2009: Lille, 2xThessaloniki + Atény; 2010: Báčsky Petrovec + 2xNový Sad + Stará Pazova + Belehrad; Grosuplje (Slovinsko/PEN), Varna (Bulharsko), Kikinda + 2xBelehrad (Srbsko), Toronto (Kanada); 2011: Girona (Špan. /PEN), Belehrad (lit. večer na Veľvysl. SR/PEN), Luhačovice, Ilok + Záhreb (Chorvátsko/PEN); 2013: Kranj (Slovenia/PEN), Rejkjavík (Island/PEN), Veliko Tarnovo + Sofia, Tbilisi + Kvareli + Batumi + Martvili (Gruzia); 2014: Vrba (Slovenia/PEN), Praha (kniž. veľ. + Slov.čes.klub), Praha (lit.fest.) + Dobřichovice, Ambrolauri (Gruzia), Belehrad (kniž. veľ.), Stará Pazova; 2016: České Budějovice, Budapešť…
 
* prednášky a besedy v zahraničí
1995: Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies a 2x pre South East Junior High School, USA), Cedar Rapids (pre Hamilton College, USA), Norfolk (pre Old Dominion University a Art School, USA); 1996: Záhreb (Chorvátsky PEN-klub), Ljubljana (Slovinský PEN-klub), Praha (Český PEN-klub); 1999: Praha (Slov. Inšt.); 2000: New Delhi (J. Nehru Univ., School of Int. Stud., India), Kathmandu (Tribhuvan Univ., Nepál), Praha (PEN-klub), Praha (Slov. inšt.); 2001: Univ. of Oklahoma (Norman, USA), Praha (Slov. inšt.); 2002: 3xČeské Budějovice (Dni slovenskej kultúry, Dialóg vedy a umenia, Townshend Int. School), Litoměřice, Ohrid (Macedónsko), 2xUniv. of Iowa + Northwestern University (USA); 2003: Litoměřice, Čes. Budějovice, Helsinky, Jerevan, Praha, Sarvaš (Maď.), Mexico City; 2004: 3xPraha (PEN konf., Archa, krst knihy), Nicosia, 2xOttawa + Toronto (Kanada), Tállya (Maďarsko), Litoměřice, Sarvaš, Čes. Budějovice, Oslo, Paríž; 2005: Olomouc (konf. na OU), Litoměřice; 2006: Bled (Slovinsko), Litoměřice, Viedeň, Ljubljana (kniž. veľtrh); 2008: Krakow; 2009: Lille, Thessaloniki (kniž. veľtrh); 2010: Nový Sad, Tókio, Ottawa + Toronto (Kanada); 2011:  Luhačovice, Našice (Chorvátsko), Mlynky + Budapešť + Sarvaš + Békešská Csaba + Slov. Komlóš + Szeged; 2012: Moravská Třebová; 2013: Moravská Třebová, Záhreb + Ljubljana, Bled (Slovenia/PEN), Veliko Tarnovo; 2014: Bled (Slovenia/PEN), Praha (kniž. veľ.), Havl. Brod, Báčsky Petrovec; 2016: Kosovo…
 
Aktívna účasť na medzinárodných literárnych a mediálnych konferenciách a kongresoch
1993: Ohrid (Macedónsko/PEN); 1994: Pécs (Maďarsko), Budapešť, Budmerice; 1995: Praha (PEN), Ilieni (Rumunsko); 1996: Elsinor (Dánsko/PEN), Bled (Slovinsko/PEN), Praha (ČR), Minsk (Bielorusko/PEN), Budmerice, Budapešť, Likani (Gruzínsko), Guadalajara (Mexiko/PEN); 1997: Edinburgh (PEN); 1998: Jurmala (Lotyšsko/PEN), Chichester (Anglicko/PEN), Nicosia (Cyprus/PEN); 1999: Varšava (PEN); 2000: Kathmandu (Nepál/PEN), Moskva (PEN), Sarajevo (Bosna a Hercegovina/PEN); 2001: Londýn (PEN); 2002: Ohrid (Macedónsko/PEN), Budmerice (Okrúhly stôl – Globalizácia), Bratislava + Budmerice (Višegrádske literárne fórum), Litoměřice (ČR); 2003: Litoměřice (ČR), Helsinky, Staré Hrady (ČR), Garmisch Partenkirchen, Mexico City (PEN); 2004: Praha (ČR/PEN), Nicosia (Cyprus/PEN) Bratislava/Budmerice (PEN), Tállya (Maďarsko/PEN), Litoměřice (ČR), Ottawa (Kanada),Tromsø (Nórsko/PEN), Paríž + Brusel (PEN); 2005:  Olomouc (ČR), Litoměřice (ČR); 2006: Bled (Slovinsko/PEN), Litoměřice (ČR), Belehrad (PEN), Bratislava (PEN); 2008: Krakow; 2009: Linz (PEN); 2010: Bled (Slovinsko/PEN), Varna (Bulharsko), Bratislava/Budmerice (Global PEN Library /PEN), Tókio (Japonsko/PEN), Istanbul (European Writers´ Parliament) ); 2011: Smolenice, Girona (Špan./PEN), Belehrad (PEN); 2013: Bled (Slovenia/PEN), Rejkjavík (Island/PEN); 2014: Bled (Slovenia/PEN), Biškek (Kirgizstan/PEN); 2016: Kosovo …   
 
* aktívna účasť na knižných veľtrhoch a literárnych festivaloch:
   Bibliotéka, Bratislava – 1998
   Svět knihy, Praha – 1999
   Svět knihy, Praha – 2002
   Bibliotéka, Bratislava – 2003
   International Writers Festival, Ottawa – 2004
   LIBRI, Olomouc 2005
   Salon du Livre, Paríž; Salon de la Littérature Européenne de Cognac, Knižni sejem, Ljubljana – 2006
   Bibliotékax2, Bratislava – 2007
   Bibliotéka, Bratislava – 2008
   Thessaloniki + Atény; Bibliotéka, Bratislava – 2009
   Nový Sad; Bibliotéka, Bratislava – 2010
   Bibliotékax2, Bratislava – 2011
   Bibliotékax3, Bratislava – 2012
   Bibliotéka, Bratislava – 2013
   Svět knihy, Praha; Havl. Brod; Belehrad; Bibliotéka, Bratislava – 2014
   Bibliotéka, Bratislava – 2015
   Budapešť; Beijing (v zastúpení); Bibliotéka, Bratislava – 2016
   Bibliotéka, Bratislava – 2017x3
  
Od roku 1978 časopisecky publikovaných viac ako 3 000 článkov z kultúry, ochrany životného prostredia, reportáže zo zahraničia, ukážky textov a rozhovory vo viac ako 50-tich periodikách ako napr.:
denníky - Smena, Práca, Večerník, Národná Obroda, Koridor (seriál), SME, Pravda, Nový Čas (séria čl.) …
týždenníky – Nové slovo, Technické noviny, Echo (seriál), Extra S (seriál), Kultúrny život, Knižná revue, Moment (2xseriál), Magazín Národnej Obrody (seriál), M-Report, Plus 7 dní, Nový ČASopis (seriál), ČAS, Slobodný Piatok (seriál), Výber, Slovenka, Život, Pravda (sob. príloha – seriál), Domino Fórum, Týždeň, Trend, Euro-Domino, Slovo...
dvojtýždenníky - Film a divadlo (seriál), Literárny týždenník…
mesačníky – Elektrón, Eva, Gama magazín (seriál), Kormorán, Dotyky, Playboy, Kankán, Duel, Pulsus, Javisko, Rodina, Slovenské pohľady, RAK, Romboid, Ženský magazín (seriál), Žena (seriál), Fantázia (seriál), Formula Excellent, What´s on (seriál), Rebecca (seriál), Račiansky výber, Beauty Woman, Zem a vek, Goldman…
štvrťročníky a i. – Traveller, Travel Service Magazine
zahraničné – Lidové noviny (Praha), Mladý svět (Praha), Lettre Internationale (Záhreb), Vijenac (Záhreb), Tvar (Praha), Vesmír (Praha), Slovenské dotyky (Praha)…
internetové – E-politika.eu, Česká média, Neviditelný pes, Britské listy, JeToTak.sk, Woman.sk, Webnoviny/Hydepark, Euro-Domino, SME.sk, Pravda.sk, parlamentnelisty.sk, parlamentnilisty.cz…
 
Z toho rozhovory s: Dr. Miroslavom Holubom (Literárny týždenník a Nové slovo, neskôr aj knižne ako doslov ku knihe Model človeka, Slov. spisovateľ, 1990), Jaroslavom Holoubkom (Romboid), Jiřím Janouškom (Nové slovo), Petrom Scherhauferom a Pavlom Rímskym (Smena), Jaroslavom Hovorkom (Romboid), Bohumilom Hrabalom (Romboid), Ondřejom Neffom (Kultúrny život), Christianom Barnardom (STV), Lajošom Grendelom (Obrana lidu´91), Milanom Lasicom (Literárny týždenník a Dotyky), Miroslavom Hubáčkom (Kultúrny život, Národná obroda a Gama magazín), Kerry Shawn Keyes-om (Literárny týždenník), Janom Kodešom (Playboy), Karolom Wlachovským (Literárny týždenník), Stanislavom Štepkom (CS-Playboy, Literárny týždenník), Petrom Dvorským (Literárny týždenník), Andrejom Blatnikom (Literárny týždenník),  Ryszardom Kapuścińským (Literárny týždenník), prof. Liborom Ebringerom (Literárny týždenník), Dr. Jánom Drgoncom (Národná Obroda), Ivanom Gabovičom (Národná Obroda), Dr. Pavlom Malovičom (Národná Obroda, Pravda), Dr. Vladimírom Novotným (Národná Obroda), Květou Fialovou (Pravda), prof. Yukio Yamori (Život), Ľubošom Ftáčnikom (Pravda), Dr. Miroslavom Plzákom (Playboy), Marekom Vašutom (Pravda/Moment)…
 
 
Rozhlas, divadlo, film:
* poviedky, fejtóny a glosy pre rozhlas v Bratislave, Košiciach, Prahe a Ostrave 
* účinkovanie a autorský podiel na predstaveniach študentských div. Fyloxéra a Pegasník (1979–1983)
* propagácia a spoluprodukcia študentských divadelných programov Fujarová show, Rýchlokurz geniality a i.
   (1981–1983)
* zakladateľ prvého porevolučného samizdatu Hlas kotolne (1989–1992) 
* autor rozhlasových hier Niečo navyše (1988, ocenené), Causa da Vinci (1989), Ochrancovia (1991), Čím chceš
   byť v roku 2004? (1991), Osudy ako kamene (1992), Kolotoč (1997), Iba česť dáva zmysel osudu (1998), Na  
   konci s druhým dychom, Bar Nebeskej pohody, Koncoročné prekvapenia, Keď slnko vychádza a Čo mám
   robiť?
* autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995); Majú chlapi rodiť? (1996) a diskusie Dlhovekosť,
   nesmrteľnosť, eutanázia (1996) 
* autor divadelného kabaretu Výpredaj (1983), divadelnej feérie Jánošík-land,
* autor televíznej inscenácie Nežiaduci  (1999)
* autor krátkeho art-filmu Vyrástol z prostého ľudu (uvedené v Karlových Varoch na CILECT, 1983) 
* samostatná T.V. relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie “Kto príde po nás, ak nie potopa” (21 častí +
   záverečná beseda, 52 repríz, 1995, 1996)
* samostatná rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)
* samostatná T.V. relácia Myslím teda som – žena (živé vysielanie, 1997)
* účinkovanie a autorský podiel na T.V. reláciách: TKM, Litera, Dialóg, Obscéna, Kultúrna revue a iné
* moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií: Matematika prevážne vážne, Kľúčovou dierkou,
   Cviker/Playboy, Téma, Zelená šanca (živé vysielanie)… 
* samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 
* pravidelná relácia o vede Premeny, SRo (2000–2004)
* relácia o vede Laboratórium, SRo (2010)
* T.V.  blog na TV Bratislava (od r. 2009–2015)
* 12-dielny seriál TV dokumentov „Mafiáni“ (RTVS, 2015; vysielané: marec – jún 2016)
* 1 DVD v ko-produkcii Tablet.TV
 
Poskytol rozhovory pre:
noviny/časopisy
 
             celoslovenské: Život, Smena, Dotyky, Zmena, Plus 7 dní, Knižná revue, Eurotelevízia, TV-komplet, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Story, Info-knihy, EuroReport, Práca, Markíza, Mosty, Woman, Rebecca, Grand, Slovo, Brejk, Tele Plus...
            
             regionálne:  Korzár, Žilinský Večerník, MY Žilinske noviny, MY Trenčianske noviny, MY Novohradské noviny, MY Banskobystrické noviny, Horehronie, Pod Vihorlatom, Pohronie, Prieboj, Kuriér Stropkov, Spektrum Stropkov, Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Kuriér Tatranský dvojtýždenník, Kopaničiarsky Expres…
 
             internetové: parmalentnelistni.cz, parmalentnelisty.sk, 9muz.sk
 
              v zahraničí: Česká Republika – Mladá Fronta, Kmen, Obrana lidu ´90, Lidové noviny, Slovenské Dotyky, Literární noviny Parlamentní listy, Sputnik; USA – The Oklahoma Daily, Oklahoma Gazette, Campus Connections-Norman; Japonsko – Yomiuri, Giallo Quarterly; Fínsko – Hufvudstadsbladet; Chorvátsko – Feral Tribune, Lotyšsko – Diena, Rusko – Tribuna, Macedónsko –  Start, Srbsko – Hlas ľudu, Chorvátsko – Glas Slavonije...
rozhlas
              celoslovenské: viackrát pre Slov. rozhlas (relácie - Rádio Elán, Pars pro toto, Forte, Rádio-Report, Rádio 13, Zrkadlenie, Pod pyramídou, Popoludnie s rozhlasom, Rádio Regina, Rubicon, Konečne sobota), Slobodná Európa, Twist, FUN-Rádio, Rock-FM, Rádio Ragtime, Tatry-Európa2, RMC, Koliba, Rádio Východ, N-Rádio, Hviezda FM, BBC - Bratislava, BBC – Banská Bystrica, Flash Rádio, Rádio Žilina, internetové rádio Ženského magazínu, Slovak Radio International, Rádio Okey, Rádio B1, Rádio Viva...
              internetové: Slobodný vysielač Banská Bystrica, InfoVojna...
              regionálne:  N-Radio, Flash Radio, Rádio Východ, Rádio Žilina, Rádio Wow Bánovce  n. Bebravou
              v zahraničí: Maďarský rozhlas, Macedónsky rozhlas, WHRO-Radio + WSUI/KSUI-Iowa (USA), Český rozhlas – Praha + Leonardo + reg. Vysočina, Radio Swiss Italiano, Slov. vys. Magyar Rádió, Národnostné vyseilanie MTV, RAI-Radio 1, Radio Beat – Praha, Radio B1 Belehrad, Radio Našice a Radio Ilok, Radio Utsnobi, Radio Novi Sad...
T.V.
             celoslovenské: STV (TKM, Litera, Dialóg, Raňajky STV, Dobré ráno Slovensko, Spravodajstvo, Ľudia na jednotku...), VTV (Raňajky), Markíza (Milénium, Teleráno, Smotánka), TA3, TV-JOJ, TVA...
 
              regionálne: CTV (Bublinky), Kysucká TV, TV Orava (D. Kubín), Levická TV, TV Novomestská –
Blava, TV Ružinovská – Blava, TV Bratislava, AZ TV B. Bystrica, Zemplínska TV, Kežmarská TV,
TV Mistral, TV Naša, TV Východ, TV Karpaty, Ružomberská TV, TV Centrum (Bratislava), TV
Poprad, TV Lux, TV Oravia, RTV Prievidza, TV Hnúšťa, TV LocAll, TV Region, RTV Prievidza, RTV Bojnice, TV Nováky, TV Levoča, TV Pezinok, TV Hlohovec, TV Senec., TV Myjava, TV Stará Turá, Západoslovenská TV, TV Sen...
              v zahraničí: Chorvátska TV, Rumunská TV + T.V. Cluj-Napoca, NBC-Virginia + TV-UI (Univ. of Iowa, USA, 1995, 2002), Gruzínska TV + Rustavi2, Lotyšská TV, Ruská TV + Kultúrny kanál (Rusko), Arménska TV, Mexico TV Canal 22, TV Roger (Kanada) Ottawa + Toronto, Maďarská TV + Duna TV, Slovinská TV, Srbská TV, TV5-Niš, TV Petrovec + Naša TV + TV Apollo, TV Studio B + TV Vojvodina + TV Kovačica + TV Novi Sad... 

knižne

             „Kedy, ak nie teraz?“ (D. Janiaková, rozhovory s 22 slov. vedcami, vyd. Veda, 2002)
 
Organizačné aktivity: zakladateľ Klubu mladých dramatikov (Bratislava, 1985), zakladateľ Kruhu mladých autorov (Bratislava, 1986), zakladateľ samizdatového satirického časopisu Hlas kotolne (1989-92), organizátor Druhého stretnutia mladých spisovateľov strednej a východnej Európy (Budmerice, 1994), organizátor okrúhleho stola „Writers and politics“ (Oklahoma Univ., 2001), hlavný organizátor Višegrádskeho literárneho fóra (Bratislava/Budmerice; 2002, 2003), hlavný organizátor UNESCO/PEN konferencie „Young PEN for the equalization of the creative environment throughout Europe“ (Bratislava/Budmerice, 2003), hlavný organizátor hlavný organizátor medzinárodnej konferencie na témy „Writer and power“ + „Library as last stronghold of literature?“ pri príležitosti 3. výročia Global PENLibrary (Bratislava/Budmerice, 2004), 20. výr. SC PEN (Bratislava/Budmerice, 2010).
 
Členstvo: PEN International – člen Slovenského centra (1993-2012), tajomník (1995-1997), predseda (2000-2002, 2002-2004, 2009-2011) a člen Centra San Miguel del Allende (od 2012), člen Slovenského syndikátu novinárov (od 1994), člen Rímskeho klubu (od 1995), člen World Innovation Foundation (od 2002), člen Spolku slovenských spisovateľov (od 2013) a predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy (od 2018), FIJET (od 2016).
 
Iné aktivity:
Slovenský editor časopisu PLAYBOY (1994).
Editor almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy “Central Europe-Now!”, 1995,
   Slovensko/PEN-vyd. Archa. 
Expert Európskej komisie pre literárne projekty v programe Culture 2000 pre rok 2002.
Spoluorganizátor charitatívnej zbierky slovenských kníh pre deti v Kovačici, Srbsko (2016).
Autor projektu Slovensko-srbský literárny kalendár (2017).
Oponent dizertačnej práce P. Pokorného v študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá, VŠMU (2017).
 
 

Ako predseda Writers in Prison Committee pri SC PEN (1993 – 2003) prispel k menovaniu čestnými členmi SC PEN a následnému oslobodeniu zahraničných spisovateľov: Li Xiaohua (Čína), Pablo Reyes Martinez (Kuba), Nguyen Xuan Tu (Vietnam), Pham Duc Kham (Vietnam), Wei Jingsheng  (Čína), Prof. Doan Viet Hoat (Vietnam), Dr. Nguyen Dan Que (Vietnam), Nguyen Van Thuan (Vietnam), Khalil Buyarez (Sýria), Eşber Yağmurdereli (Turecko), Nizar Nayyuf (Sýria)...

 
Tvorivé štipendiá Litfondu: 1990, 1992, 1994, 2000, 2005 – 2009, 2012 – 2017...
Granty Fondu Pro Slovakia (1993, 1995, 1998), Národného literárneho centra (1998), Literárneho informačného centra (1999, 2002, 2005, 2009, 2013, 2016), Audio-vizuálneho fondu (2013, 2014) a Európskej komisie (2014).
Trojmesačný pobyt na „International Writing Program“ v Iowa City (USA, 1995).
Šesťmesačný projekt „Creative Reporting Facing the Challenge of the 21st Century“ pod vedením Ryszarda Kapuścińského (Poľsko, 19971998).
Dvojmesačný spisovateľský pobyt v Ledig House  (USA, 1998).
Nezávislé štvormesačné štipendium ArtsLink, realizované na University of Oklahoma (USA, 2001).
Spisovateľský pobyt v Chateau de Lavigny  + cestovné štipendium Pro Helvetia (Švajčiarsko, 2002).
Spisovateľský pobyt na “International Writing Program” v Iowa City, ako lektor (USA, 2002).
Spisovateľský pobyt v Sičevu/Niš (Srbsko, 2007).
Spisovateľský pobyt, Fund. Ekemel, Lefkes – Paros, (Grécko, 2009).
Spisovateľský pobyt, Fundación Valparaiso, Mojácar (Španielsko, 2010).
Spisovateľská cesta Tureckom, Min. kultúry a turistiky (2010, samostatne).
Press-trip do Izraela (2004, vedúci skupiny)
Press-trip do Gruzie (2014, vedúci skupiny).
Press-trip do Tuniska (2015, účastník).
Press-trip do Indonézie (2015, vedúci skupiny).
Press-trip do Vietnamu (2016, vedúci skupiny).
 
Zahraničné cesty do: Albánska, Arménska, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Číny, Cypru, Dánska, Egypta, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Gruzínska, Holandska, Iraku, Indie, Indonézie, Islandu, Izraela, Japonska, Jordánska, Kazachstan, Keňa, Kirgizstan, Kosovo, Kuvajtu, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Malajzie, Malty, Mexika, Nemecka, Nepálu, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Srbska, Singapúru, Slovinska, Sýrie, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Tanzánie, Tunisu, Turecka, Ukrajiny, U.S.A. (Arizona, California, Colorado, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nevada, New York State, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin), Veľkej Británie (England, Wales, Scotland), Vietnamu, Zanzibaru…
 
 
Uvedený v encyklopédiách: Kto je kto v č.s. sci-fi (1994,1999), Roland Retro (1996), Who´s who in the world (Marquis, USA, od 1997…), Who´s who in science and engineering (Marquis, USA, od 1998…), Who´s who in medicine and healthcare (Marquis, USA, 1998 – 2000), Dictionary of international biography (Cambridge, Great Britain, od 1998),  People of the 20th Century (Cambridge, Great Britain, 1998, 1999), International who´s who of contemporary achievement (American Biographical Institute, 1998, 2001, 2003), Kto je kto v botanike na Slovensku (SAV, 1998), Literárny kalendár (vyd. SSS, 1999), Internetová encyklopédia slovenských autorov (Format, 1999), Slovník slovenských spisovateľov (Libri, Praha, 1999), Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (Slov. nár. knižnica, 2001), Slovenská fantastika do roku 2000 (Národné osvetové centrum, 2001), Malý slovník slovenských spisovateľov (Knižné centrum, 2002), Album der Slowakischen Schriftsteller (Centre for Information on Literature, 2002), International Directory of Distinguished Leadership (American Biographical Inst., 2003), Album of Slovak Writers (Centre for Information on Literature, 2003), Who is Who v Slovenskej republike (Zug Verlag, 2004), 2000 Europeans in 21st Century (Cambridge, 2004), Dejiny slovenskej literatúry III (2004, 2006), Slovník slovenských spisovateľov (2005), International Who's Who of Authors and Writers (Routledge, U.K., 2007), The International Who’s Who (Routledge, U.K., 2007), Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2008), Školský lexikón slovenských spisovateľov (2010), Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky (Oxford, 2014, 2015), The International Who's Who of Authors and Writers (Routledge, U.K., 2015), The International Who's Who of Authors and Writers (Taylor & Francis Books, 2015), Slovensko-srbský literárny kalendár (2017)…
+ na web-stránkach: cs.wikipedia.org, sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_u_Rolanda, artistswithoutfrontiers.com, diversity.org.mk, litcentrum.sk, amazon.com a i.
 
Monografia o diele:  B. Baranová – Búranie mýtov v diele Gustáva Murína, dipl. práca, FiF UK, 2002.