Gustáv Murín

T.V., rozhlas a divadlo

TELEVÍZIA:

* autor televíznej hry Nežiaduci (1999)
* samostatná T.V. relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie "Kto príde po nás, ak nie potopa"
   (21 častí + záverečná beseda na živo, 52 repríz, 1995, 1996)
*  samostatná rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)
* účinkovanie a autorský podiel na T.V. reláciách: TKM, Litera, Dialóg, Obscéna, Kultúrna
   revue a iné
* moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií: Matematika prevážne vážne, Kľúčovou
   dierkou, Cviker/Playboy, Téma, Myslím teda som - žena, Zelená šanca... 

Vystupoval tiež v T.V. reláciách:
  STV = TKM, Litera, Dialóg, Raňajky STV, Dobré ráno Slovensko, Spravodajstvo, Ľudia na
              jednotku... 
  Markíza = Milénium, Teleráno, Smotánka
  + TA3, TV-JOJ, TVA, VTV...
           

ROZHLAS:

* samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 
* pravidelná relácia o vede v SRo, Premeny (od roku 2000-2004)

* rozhlasové hry, poviedky, fejtóny a glosy pre rozhlas v Bratislave, Košiciach, Prahe a Ostrave 
* autor rozhlasových hier Niečo navyše (1988, ocenené), Causa da Vinci (1989), Ochrancovia (1991), Čím chceš byť v roku 2004? (1991), Osudy ako kamene (1992), Kolotoč (1997), Iba česť dáva zmysel osudu (1998), Na konci s druhým dychom, Bar Nebeskej pohody, Koncoročné prekvapenia, Keď slnko vychádza a Čo mám robiť?
* autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995); Majú chlapi rodiť? (1996) a diskusie 
   Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia (1996) 


DIVADLO A FILM:

*  autor a účinkujúci divadelného kabaretu Výpredaj (1983), divadelnej feérie Jánošík-land
*  autor a hlavný účinkujúci krátkeho filmu Vyrástol z prostého ľudu (uvedené v Karlových Varoch na CILECT, 1983)